28 Ιανουαρίου Πανευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

28 Ιανουαρίου Πανευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Είναι η περιουσία μας.

Η 28η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους ευρωπαίους πολίτες για τη σπουδαιότητα σεβασμού της ιδιωτικότητάς τους, και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. 
Η doValue Greece σέβεται απόλυτα και απαρέγκλιτα τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών, των πελατών, του προσωπικού και των συνεργατών της. Εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενεργώντας σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και διαθέτοντας ένα δομημένο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων που συντίθεται από:
  • Εσωτερικές διαδικασίες και σύστημα εσωτερικού ελέγχου με επίκεντρο την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
  • Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
  • Επεξεργασίες που στηρίζονται στις αρχές της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της αναγκαιότητας/ ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται και διαβιβάζονται
  • Συστηματική εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού 
  • Σύστημα άμεσης επικοινωνίας και ανταπόκρισης σε αιτήματα των φυσικών προσώπων που αφορούν στην άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα
Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός ισχυρού πλαισίου προστασίας των δεδομένων τους αποτελεί δέσμευση για την doValue Greece. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στους:
doValue Greece: Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 183 46 Μοσχάτο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dovalue[email protected].
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 183 46 Μοσχάτο Αττικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].