Συμφωνία-ορόσημο Eurobank και doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo

Συμφωνία-ορόσημο Eurobank και doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo
Η Eurobank FPS διαχειρίζεται τα χαρτοφυλάκια Cairo I και II, συνολικής αξίας 4,7 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια αλλά και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Δείτε την Εταιρική Ανακοίνωση της Eurobank σχετικά με τη συμφωνία Eurobank και doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo.
Η Eurobank FPS έχει αναλάβει τη διαχείριση του πρώτου τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου (τύπου SRT) αξίας 2 δισ. ευρώ.
Δείτε την προηγούμενη Εταιρική Ανακοίνωση της Eurobank σχετικά με τη συμφωνία Eurobank και Pimco για τη συναλλαγή Pillar.