Due Diligence Advisory

Due Diligence Advisory
Υποστηρίζουμε οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση / άσκηση αξιολόγησης (due diligence) στο πλαίσιο μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Γνώση της ελληνικής αγοράς

Γνωρίζουμε σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Γι’ αυτό μπορούμε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε κινδύνους και ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτά.

Πείρα και διορατικότητα

Η ομάδα της doValue Greece διαχειρίζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ελληνική αγορά εδώ και πολλά χρόνια.
Η πείρα μας μεταφράζεται σε αξία και διορατικότητα σε οποιαδήποτε άσκηση αξιολόγησης αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των επενδυτών.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Γνωρίζουμε σε βάθος το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών:

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών due diligence

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση / άσκηση αξιολόγησης (due diligence) σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας για όλα τα είδη δανείων.

Όλα τα είδη δανείων και απαιτήσεων

Προσφέρουμε τις ειδικές γνώσεις μας και χρήσιμες πληροφορίες σε όλα τα είδη δανείων:
  • Στεγαστικά δάνεια
  • Καταναλωτικά δάνεια
  • Δάνεια μικρών επιχειρήσεων

Υποστήριξη σε κάθε στάδιο

Στηρίζουμε τους επενδυτές σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.
Για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες due diligence που προσφέρουμε σε επενδυτές, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης

Το due diligence advisory είναι μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη διαχείριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η doValue Greece είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015. 
Δείτε πώς προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ως Master servicer και Debt servicer.

Εργασίες τιτλοποίησης

Υποστηρίζουμε τις εργασίες τιτλοποίησης που διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών.
Δείτε τις εργασίες τιτλοποίησης που υποστηρίζουμε.

Τα στοιχεία σας