Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας
Πιστεύουμε ότι το ποιοι είμαστε καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Γι’ αυτό επιλέγουμε ανθρώπους που ενστερνίζονται τις αξίες μας και τους βοηθάμε να εξελίσσονται.

Υπευθυνότητα, διαφάνεια, καινοτομία, συνεργασία, αποτελεσματικότητα

Λειτουργούμε πάντα σύμφωνα με τις αξίες μας κι αυτό μας ξεχωρίζει.
Η εταιρική κουλτούρα μας καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και δρούμε.
Οι αξίες μας συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του οράματος της doValue. Γι’ αυτό λειτουργούμε πάντα με ακεραιότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια.
Αξιοποιούμε στο μέγιστο τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Ταυτόχρονα λειτουργούμε με υπευθυνότητα προς το κοινωνικό σύνολο.

Εξειδίκευση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων 

Οι επενδυτές μάς εμπιστεύονται για τη βαθιά γνώση και πολύχρονη πείρα μας.
Η διοικητική ομάδα μας έχει μεγάλη πείρα στη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαχείριση χρέους.
Τα περισσότερα στελέχη μας εργάζονται πολλά χρόνια στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Υπηρετούν διευθυντικούς ρόλους στον τραπεζικό τομέα πάνω από 15 χρόνια κατά μέσο όρο.
Πάνω από το 64% των ανθρώπων μας έχει πτυχίο ανώτερων σπουδών.

Συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση

Δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
Όλοι οι άνθρωποί μας εκπαιδεύονται συνεχώς και στοχευμένα με σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Με κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία ενισχύουμε τις δεξιότητές τους.
Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προφίλ τους.
Για να καλύπτουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες μας, συνεργαζόμαστε με δικούς μας άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτές και αναγνωρισμένους εξωτερικούς εκπαιδευτικούς φορείς.

Σταδιοδρομία στην doValue

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με αξιοκρατικές διαδικασίες.
Είναι σημαντικό οι άνθρωποί μας να ενστερνίζονται τις αξίες της doValue και να επιδεικνύουν κατάλληλη εργασιακή συμπεριφορά.
Όταν επιλέγουμε νέους συνεργάτες, ακολουθούμε αξιοκρατικές διαδικασίες. Λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό προφίλ των υποψηφίων, τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.
Στους ανθρώπους μας προσφέρουμε εξειδικευμένη καθοδήγηση. Θέλουμε να μπορούν να εξελίσσονται επαγγελματικά σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τη δημιουργική συνεργασία.
Εάν θέλετε να σταδιοδρομήσετε κοντά μας, δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.