Προστασία κύριας κατοικίας με τον Ν.4605/2019

Προστασία κύριας κατοικίας με τον Ν.4605/2019
Για να προστατεύσετε την κύρια κατοικία σας, μπορείτε να ενταχθείτε στον Ν.4605/2019:
  1. Υποβάλλετε αίτηση για να ρυθμίσετε την οφειλή του δανείου σας για το οποίο έχετε υποθηκεύσει ή προσημειώσει την κύρια κατοικία σας.
  2. Συμφωνείται μια μηνιαία δόση με χαμηλό επιτόκιο.
  3. Καταβάλλετε το 120% της αξίας του ακινήτου σας, εάν η οφειλή σας είναι μεγαλύτερη από το 120% της αξίας του. Καταβάλλετε το σύνολό της οφειλής σας και μόνο, εάν είναι μικρότερη.
  4. Το Δημόσιο συνεισφέρει στην αποπληρωμή της οφειλής σας με ποσοστό συμμετοχής από 20% έως 50%.
Δείτε αναλυτικά τι ισχύει για την προστασία της κύριας κατοικίας με τον Ν.4605/2019 και τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σας.

Τα στοιχεία σας