ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Συχνές ερωτήσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών

24 Αυγούστου 2021

Απαντάμε στις ερωτήσεις οφειλετών και εγγυητών δανείων για τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις τιτλοποιήσεις, τη ρύθμιση των οφειλών τους και την επικοινωνία τους με την εταιρεία που διαχειρίζεται την οφειλήτους.

Συχνές Ερωτήσεις για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο                   

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για τα μέτρα στήριξης Πυρόπληκτων 2021

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις οφειλετών για την doValue Greece

Με ενδιαφέρει

 

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Δόσης Γέφυρα Ι

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων Covid-19 Γέφυρα 2

Με ενδιαφέρουν

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας