Αποστολή & Όραμα

Αποστολή & Όραμα
Αποστολή & Όραμα
Αποστολή
Συμβολή στην αποκατάσταση της ισορροπίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος επιτρέποντας την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη

Η doValue παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες για τη διαχείριση πιστωτικών χαρτοφυλακίων και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, υιοθετώντας μια διακριτική, επαγγελματική, συμβιβαστική και ηθική προσέγγιση με τους οφειλέτες.
Εφαρμόζοντας ένα πρωτοποριακό και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης, η doValue είναι σε θέση να αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα Ενδιαφερόμενα μέρη της στη βάση ενός διαρκούς και εποικοδομητικού διαλόγου.

Αποστολή
Όραμα
Ηγετική θέση στην εξέλιξη του κλάδου παροχής πιστωτικών υπηρεσιών μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία, ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με τους πελάτες και διεύρυνση της αγοράς αναφοράς
Όραμα
Οι πελάτες μας

Τράπεζες  

Μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων, που προβλέπουν επίσης τη διαχείριση μελλοντικών ροών NPE, η doValue υποστηρίζει ορισμένα από τα κύρια ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους και την επιτάχυνση των διαδικασιών απεμπλοκής από το ρίσκο. 

Εξειδικευμένοι επενδυτές  

Η doValue υποστηρίζει τους κύριους διεθνείς επενδυτές που ειδικεύονται σε μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων τους, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων ξεκινώντας από τις φάσεις δέουσας επιμέλειας και διάρθρωσης.

Οι πελάτες μας