Ενημερώσεις αναφορικά με την ανάληψη
διαχείρισης χαρτοφυλακίων/απαιτήσεων

Ενημερώσεις αναφορικά με την ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίων/απαιτήσεων
Ενημερώσεις αναφορικά με την ανάληψη διαχείρισης χαρτοφυλακίων/απαιτήσεων

 

 

  • Ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF (πρώην Cairo 1/Cairo 2)
    Θέλω να ενημερωθώ

 

  • Aλλαγή Διαχειριστή Απαιτήσεων Pillar Finance Designated Αctivity Company – Eνημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
    Θέλω να ενημερωθώ

 

 

 

 

 

  • Ενημέρωση για την ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων της Ιntrum Ηellas Designated Activity Company
    Θέλω να ενημερωθώ