Υπηρεσίες για Επενδυτές​

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες, που προσαρμόζουμε στους στόχους των επενδυτών και τις ανάγκες των οφειλετών

Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η doValue Greece είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Δείτε πώς προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ως Master servicer, Debt servicer και Special servicer.
 

Due diligence advisory

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση / άσκηση αξιολόγησης (due diligence) στο πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.

Δείτε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες due diligence advisory.
 

Εργασίες τιτλοποίησης

Υποστηρίζουμε τις εργασίες τιτλοποίησης που διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Δείτε τις εργασίες τιτλοποίησης που υποστηρίζουμε.
 

Διαχείριση ακινήτων

Διαχειριζόμαστε ακίνητα σε όλη την Ελλάδα μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα ακινήτων Altamira Properties.

Δείτε πώς δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές μας με τη διαχείριση ακινήτων.