Πτωχευτικός Νόμος

Πτωχευτικός Νόμος
Πτωχευτικός Νόμος

Ο νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020 προστατεύει την πρώτη κατοικία και εισάγει νέο εξωδικαστικό μηχανισμό για τη διευθέτηση οφειλών. Προβλέπει ενιαία διαδικασία πτώχευσης για όλους τους οφειλέτες. Είναι γνωστός ως Νόμος Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας.