Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η doValue Greece, No1 servicer στην Ελλάδα, αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, σχεδιάζοντας μια δομημένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: 

  • την Κοινωνία, 
  • το Περιβάλλον  
  • την Υγεία.
     

Κύριο μέλημα είναι να θέσει τις βάσεις, ώστε οι δράσεις εταιρικής Υπευθυνότητας να αφήνουν αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Η επιλογή των τριών αξόνων που καθόρισαν και το πλέγμα της στρατηγικής, βασίσθηκε στις αξίες και τη φιλοσοφία της doValue που διέπουν τη λειτουργία της και αντανακλούν την πεποίθησή της για το ρόλο και τις υποχρεώσεις που μια σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να διαδραματίζει στην κοινωνία. 

Αντλώντας από τις αξίες μας, δεν θα μπορούσαμε να μένουμε αμέτοχοι στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη υποχρέωσή μας να δημιουργούμε αξία για το κοινωνικό σύνολο.

Με αυτόν τον στρατηγικό σχεδιασμό προχωράμε σε στοχευμένες δράσεις για να ωφελούμε εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο, μακροχρόνια και πολλαπλασιαστικά.
 

Ένα ειλικρινές κοινωνικό αποτύπωμα

Με το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οραματιζόμαστε ένα ολοκληρωμένο πλάνο κοινωνικών πρωτοβουλιών. Κάθε χρόνο το εμπλουτίζουμε με:  

Με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα ειλικρινές κοινωνικό αποτύπωμα. Θέλουμε να καλύπτουμε βασικές ανάγκες με διάρκεια και συνέπεια.
 

Ο όμιλος doValue για την κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη

Ως όμιλος, η doValue θεωρεί την κοινωνική ευθύνη θεμελιώδες ζήτημα για την κοινωνία και την αειφόρο ανάπτυξη.

Γι’ αυτό, συνεχίζει να επενδύει στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου doValue:


Δράσεις για την κοινωνία

Μέσα από επιλεγμένες σχέσεις και συνεργασίες, ο Όμιλος doValue:

  • Έχει σταθερή δέσμευση για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Από το 2016 είναι συνεργάτης της ένωσης Save the Children. Υποστηρίζει αποκλειστικά το κέντρο Spazio Mamme στην περιοχή Torre Maura της Ρώμης.
  • Προωθεί τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την έρευνα και επιστημονική μελέτη για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, συνεργάζεται με την AISM (ιταλική Ένωση για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας).
  • Στηρίζει την έρευνα για τον καρκίνο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, συνεργάζεται με την AIRC, την Ιταλική Ένωση για την Έρευνα για τον Καρκίνο.


Με ευθύνη για το περιβάλλον

Από το 2019 ο Όμιλος doValue υποστηρίζει το έργο LifeGate PlasticLess® για την προστασία της υγείας της θάλασσας.

Όλοι οι διαδικτυακοί τόποι doValue υποστηρίζουν το έργο LifeGate Zero Impact Web® για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
 

Κατά την πανδημική κρίση Covid-19

Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης Covid-19, ο Όμιλος doValue υποστηρίζει το ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων και διεθνές κέντρο έρευνας Lazzaro Spallanzani.

Με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα ειλικρινές κοινωνικό αποτύπωμα.
 

doValue Group 2021 NON – Financial Statement

 consolidated financial statement


doValue Group 2020 Non-Financial Statement

doValue Group 2020 Non-Financial Statement

 

Η δέσμευση του Ομίλου να συνεισφέρει ενεργά σε ένα βιώσιμο μέλλον, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του πρώτου Σχεδίου Αειφορίας του Ομίλου που ενσωματώνει τους στόχους για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη διακυβέρνηση στο επιχειρηματικό μοντέλο με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, τους επενδυτές, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την κοινωνία.

Sustainability Plan