ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Προσωπικά δεδομένα

5 Αυγούστου 2021

Διαβάστε πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου μας

Θέλω να ενημερωθώ

GDPR: Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την doValue Greece

Θέλω να ενημερωθώ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από φορείς απαιτήσεων

Θέλω να ενημερωθώ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρώην εργαζομένων doValue Greece

Θέλω να ενημερωθώ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

Θέλω να ενημερωθώ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και συνεργατών της doValue Greece

Θέλω να ενημερωθώ

Ενημέρωση και Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ειδικών Κατηγοριών

Θέλω να ενημερωθώ

Ανάληψη Διαχείρισης Απαιτήσεων Frontier Issuer Designated Activity Company

Θέλω να ενημερωθώ

Ενημέρωση για τιτλοποιήσεις απαιτήσεων από δάνεια ή/και πιστώσεις

Θέλω να ενημερωθώ

Έντυπο ενημέρωσης υποψηφίων προς πρόσληψη της doValue Greece σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Θέλω να ενημερωθώ

Ενημέρωση για την ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων της Mexico Finance DAC

Θέλω να ενημερωθώ

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω του συστήματος ελέγχου κινδύνων (ΤΣΕΚ)

Θέλω να ενημερωθώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή