Η Αειφόρος ανάπτυξη
για τον Όμιλο doValue

Η Αειφόρος ανάπτυξη για τον Όμιλο doValue
Η Αειφόρος ανάπτυξη για τον Όμιλο doValue

Τα τελευταία χρόνια η doValue έχει ενσωματώσει την Αειφορία στην επιχειρηματική της στρατηγική για να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους : μετόχους, επενδυτές, εργαζόμενους, πελάτες και κοινότητες.

Για την doValue "Αειφορία" σημαίνει συνδυασμός του στόχου της δημιουργίας βιώσιμης αξίας με την πάροδο του χρόνου με τη φροντίδα για το περιβάλλον και την προσοχή όλων των εμπλεκομένων.Η doValue διαδραματίζει σημαντικό και ευαίσθητο ρόλο στο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα και αυτό συνεπάγεται την ανάγκη να ενεργούμε επαγγελματικά, υπεύθυνα και συνετά σε σχέση με τους πελάτες και τους οφειλέτες.

Η Αειφόρος ανάπτυξη για τον Όμιλο doValue
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει