Διαχείριση Ακινήτων
Διαχείριση Ακινήτων
Διαχείριση Ακινήτων

Διαχείριση Ακινήτων

Η doValue μέσω της εταιρίας doValue Greece Real Estate Services, παρέχει στην Ελληνική αγορά ακινήτων ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών με υψηλή τεχνογνωσία.

  1. Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιό μας καλύπτει ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών ευκαιριών από εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, χώρους γραφείων, καταστήματα, τουριστικά συγκροτήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα καθώς και οικόπεδα για αξιοποίηση σε όλη την Ελλάδα.
     
  2. Διαχείριση ακινήτων σε όλα τα στάδια. Διαθέτουμε ένα πλήρες δίκτυο υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων (asset management) που περιλαμβάνει εξειδικευμένες ομάδες για τεχνικούς και νομικούς ελέγχους και νομιμοποιήσεις, διαχείριση ενοικίων (rental management), τεχνική διαχείριση (property and facility management), διαχείριση χαρτοφυλακίων (portfolio management) καθώς και την προώθηση μέσω ενός ευρέως δικτύου πωλήσεων.
     
  3. Καινοτόμες στρατηγικές και εξειδίκευση. Επικεντρωνόμαστε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών που αποφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Διαθέτουμε εξειδίκευση και εκτενή εμπειρία, πετυχαίνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους πελάτες μας.