ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Ειδικές ρυθμίσεις για πληττόμενες ομάδες

13 Ιουλίου 2021

Στις πιο δύσκολες συγκυρίες, στηρίζουμε τους οφειλέτες για να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Συμμετέχουμε στα προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου για να στηρίζουμε και να διευκολύνουμε τους οφειλέτες που πλήττονται.

Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων Covid-19

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να διευκολύνουμε τους οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19.

Συμμετέχουμε στο νέο Πρόγραμμα Γέφυρα 2 του Ελληνικού Δημοσίου που αφορά την επιδότηση δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών). Τα δάνεια μπορεί να είναι ενήμερα ή σε καθυστέρηση.

Δείτε τι προβλέπει το Πρόγραμμα Γέφυρα 2.

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19.

Συμμετέχουμε στο νέο πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου που επιδοτεί τους τόκους δανείων που έχουν δοθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το επιχειρηματικό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αξιοποιεί πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας για το διάστημα από 01.01.2021 έως και 31.03.2021.

Δείτε τι προβλέπει το πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα Γέφυρα: Επιδότηση δόσεων για δάνεια πληγέντων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

Στηρίζουμε και διευκολύνουμε τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19.

Συμμετέχουμε στο νέο Πρόγραμμα Γέφυρα του Ελληνικού Δημοσίου, που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους και επιδοτεί τις δόσεις δανείων που έχουν δοθεί με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας σε ιδιώτες και επαγγελματίες δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα).

Σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας, ακόμη κι αν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση ή καταγγελία.

Δείτε τι προβλέπει το Πρόγραμμα Γέφυρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας