Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
e-Learning

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning: "Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα"

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον 1ο κύκλο e-Learning: "Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα".

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning που εκπονείται από το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας - doResponsible Financial Center της doValue Greece σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαο Δ. Φίλιππα, με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα» αποσκοπεί να καλύψει τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης των χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση και στην επένδυση.

Συμπυκνώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δράσεων που αφορούν στους νέους ηλικίας 18-25, καθώς καλούνται να πάρουν καθημερινά χρηματοοικονομικές αποφάσεις αναφορικά με τα βραχυπρόθεσμα βασικά οικονομικά τους θέματα, όπως είναι η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων τους, η πληρωμή των λογαριασμών ή η κάλυψη διαφόρων οφειλών, αλλά και με μακροπρόθεσμα υψίστης σημασίας οικονομικά ζητήματα, όπως το αποταμιευτικό τους πρόγραμμα, ο συνταξιοδοτικός προγραμματισμός, ο δανεισμός και διάφορες επενδυτικές επιλογές.