Ειδήσεις

Capital.gr: doValue: Ολοκληρώθηκε η πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPLs αξίας 630 εκατ. ευρώ στην Intrum
Capital.gr : doValue: Ολοκληρώθηκε η πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPLs αξίας 630 εκατ. ευρώ στην Intrum
Capital.gr: doValue: Ολοκληρώθηκε η πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPLs αξίας 630 εκατ. ευρώ στην Intrum
22 Φεβρουαρίου 2023

Η doValue SpA ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Project Souq, που προβλέπει την πώληση στην Intrum δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) μικτής λογιστικής αξίας περίπου 630 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τις τιτλοποιήσεις Cairo 1 και Cairo 2, που τελούν υπό την διαχείριση της doValue Greece και έγιναν μέσω του προγράμματος "Ηρακλής" που περιλαμβάνει εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου στα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης.

Όπως ανακοινώθηκε, η συναλλαγή δομήθηκε, εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε από την doValue Greece σε συνθήκες αστάθειας στην αγορά και υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου των δύο τιτλοποιήσεων. Παράλληλα η doValue Greece διατηρεί τη διαχείριση των δύο χαρτοφυλακίων μέσω μιας νέας σύμβασης διαχείρισης με την Intrum που απέκτησε τα δύο χαρτοφυλάκια.

Η διαδικασία πώλησης υποστηρίχθηκε από την doLook, την ψηφιακή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων την οποία η doValue έχει από κοινού αναπτύξει με την Fintech εταιρεία Debitos, αποδεικνύοντας την ικανότητα της doValue να αξιοποιεί καινοτόμες πλατφόρμες για την υλοποίηση διαφορετικών στρατηγικών για λογαριασμό των πελατών της. Η Hellenic Finance ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για τη διαδικασία πώλησης.

Το Project Souq είναι μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPL στη δευτερογενή αγορά στην Ευρώπη και η πρώτη συναλλαγή NPL στη δευτερογενή αγορά στην πλατφόρμα doLook που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Πίσω
Μοιραστείτε την πληροφορία στα αγαπημένα σας social media!