Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε
Ποιοι είμαστε

H doValue Greece είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων με ηγετική θέση στην Ελλάδα.

Μέλος του Ομίλου doValue SpA, αποτελεί κόμβο ανάπτυξής του στη ΝΑ Ευρώπη.

 

Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων

Η doValue πρωτοστατεί στην ελληνική αγορά. Σε επίπεδο ομίλου, κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στη ΝΑ Ευρώπη, με υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια ύψους 162+ δισ. ευρώ.

Oλοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης

Η doValue Greece δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και ακινήτων:

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συνδυάζουμε τα πλεονεκτήματα της υφιστάμενης πλατφόρμας με τις βέλτιστες πρακτικές της doValue.

Αξιοποιούμε την εξειδικευμένη γνώση που έχουν οι άνθρωποί μας και την πείρα που έχει ο Όμιλος στη διαχείριση δανείων και ακινήτων σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο.

162+ δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα

Με την ενσωμάτωση της doValue Greece, ο Όμιλος doValue διαχειρίζεται συνολικά πάνω από 162 δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα.

  • Χαράζει στρατηγική
  • Λαμβάνει αποφάσεις
  • Προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες

Συνεργάζεται με ένα δίκτυο διεθνών συμβουλευτικών εταιριών, εκτιμητών ακίνητης περιουσίας, μεσιτών και δικηγόρων.

Ηγετική θέση στη ΝΑ Ευρώπη

Σε επίπεδο ομίλου, η doValue είναι ηγέτης στη διαχείριση δανείων και ακινήτων στη ΝΑ Ευρώπη, μετά την εξαγορά της ισπανικής Altamira Asset Management.

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και δανείων με πιθανή αδυναμία πληρωμής (UTP) στην αγορά της Ιταλίας.