ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία για αναφορά παράτυπης συμπεριφοράς (whistleblowing)

23 Ιουλίου 2021

Εάν έχετε δεχτεί ανέντιμη ή παράτυπη συμπεριφορά από το προσωπικό ή τους συνεργάτες μας ή έχετε αντιληφθεί τέτοιο περιστατικό σε βάρος άλλου, είναι σημαντικό να μας ενημερώσετε.

Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να υποβάλετε την αναφορά σας (whistleblowing), είτε επώνυμα είτε ανώνυμα:

Με email

Στείλτε email στο: [email protected]

Ταχυδρομικά

Στείλτε επιστολή στη διεύθυνση:

doValue Greece, Υ/Ο Επικεφαλής Regulatory Compliance
Κύπρου 27 και Αρχιμήδους
183 46 Μοσχάτο, Αττική

Ανταποκρινόμαστε με εμπιστευτικότητα

Διερευνούμε όλες ανεξαιρέτως τις αναφορές που έρχονται σε γνώση μας. Επιδιώκουμε να ανταποκρινόμαστε αμέσως και με διαφάνεια και εμπιστευτικότητα στους προβληματισμούς σας.

Δείτε πώς χειριζόμαστε τις αναφορές που λαμβάνουμε για παράτυπη συμπεριφορά.

Έχουμε ορίσει διαδικασίες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνουμε.