Ειδήσεις

GDPR 2023: 5η επέτειος από την εφαρμογή των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων
GDPR 2023: 5η επέτειος από την εφαρμογή των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων
GDPR 2023: 5η επέτειος από την εφαρμογή των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων
24 Μαΐου 2023

Πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («GDPR»), τιμούμε σήμερα την θεσμοθέτηση της νομοθεσίας-ορόσημο, ενσωματώνοντας την προστασία της ιδιωτικότητας στην εταιρική μας κουλτούρα και στις καθημερινές μας λειτουργίες. Με την υιοθέτηση των αρχών και των προτύπων του GDPR ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των φυσικών προσώπων στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, έχοντας στο επίκεντρο της λειτουργίας μας τις αρχές της διαφάνειας, της ασφάλειας και της λογοδοσίας.

Στην doValue συνεχίζουμε να διατηρούμε μια βιώσιμη προσέγγιση για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, εξισορροπώντας την διαχείριση της ανάπτυξης με την προστασία της ιδιωτικότητας, και προωθώντας ένα βιώσιμο κοινωνικό περιβάλλον.

Στην doValue υιοθετούμε τις ακόλουθες αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, των οφειλετών, του προσωπικού και των συνεργατών μας. 

  • Διαφυλάσσουμε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων κατά τις πράξεις επεξεργασίας που διενεργούμε. 
  • Επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, πάντα με νόμιμο και διαφανή τρόπο. 
  • Επιβεβαιώνουμε την ορθότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. 
  • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που το αφορούν.
  • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για την αναγκαία χρονική περίοδο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν και φροντίζουμε για την ασφαλή διαγραφή τους με την πάροδο αυτής της χρονικής περιόδου. 
  • Διαβιβάζουμε και κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.
  • Σεβόμαστε τα μέτρα ασφάλειας που υιοθετεί ο Όμιλος για τον μετριασμό των κινδύνων απώλειας της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητάς των προσωπικών δεδομένων. 
Πίσω
Μοιραστείτε την πληροφορία στα αγαπημένα σας social media!