Ειδήσεις

Πρωτοβουλία για το πάγωμα επιτοκίων σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια
Πρωτοβουλία για το πάγωμα επιτοκίων σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια
Πρωτοβουλία για το πάγωμα επιτοκίων σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια
26 Απριλίου 2023

H doValue Greece στηρίζει έμπρακτα τους δανειολήπτες στην προσπάθειά τους να επανέλθουν στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην εξυγίανση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η εύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για την αποπληρωμή των εκκρεμών οφειλών των δανειοληπτών αποτελεί προτεραιότητα.

Η σημαντική αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει επιβαρύνει το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών που έχουν στεγαστικά δάνεια συνδεδεμένα με τα βασικά επιτόκια του ευρώ.

Δεδομένης της συγκυρίας αυτής, θα διαμορφώσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα κατάλληλα προγράμματα με σκοπό το πάγωμα των κυμαινόμενων επιτοκίων βάσης, για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών δανειοληπτών (φυσικών προσώπων). Τα ανωτέρω προγράμματα θα περιέχουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, και θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα εξειδικευθούν ανά χαρτοφυλάκιο δανείων και έχουν ως στόχο την παροχή συνδρομής στους συνεπείς δανειολήπτες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής των οφειλών τους εξαιτίας της αύξησης των βασικών επιτοκίων δανεισμού.

Επιπλέον η doValue Greece παρέχει ένα εύρος δυνατοτήτων ρύθμισης σε οποιοδήποτε οφειλέτη επιθυμεί να ρυθμίσει με βιώσιμους όρους την οφειλή του. Βασική αποστολή μας ως Εταιρία Διαχείρισης αποτελεί η ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων δανεισμού που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η ενίσχυση των συνθηκών ρευστότητας στην Ελληνική Οικονομία.

Πίσω
Μοιραστείτε την πληροφορία στα αγαπημένα σας social media!