Aλλαγή Διαχειριστή Απαιτήσεων Pillar Finance Designated Αctivity Company – Eνημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Aλλαγή Διαχειριστή Απαιτήσεων Pillar Finance Designated Αctivity Company – Eνημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Aλλαγή Διαχειριστή Απαιτήσεων Pillar Finance Designated Αctivity Company – Eνημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Σε συνέχεια προγενέστερης ενημέρωσής σας για: (α) τη μεταβίβαση κατά την 18.06.2019 στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Pillar Finance Designated Activity Company» με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας  (George's Dock (Τζόρτζς Ντοκ) αρ.3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1)  και  με  αριθμό  καταχώρισης  στο  μητρώο   εταιρειών  621156 (στο εξής η Pillar Finance DAC), από το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) απαιτήσεών της από συμβάσεις κάθε είδους δανείων και πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 του ν.3156/2003 και των άρθρων 455 επ. ΑΚ (στο εξής οι Απαιτήσεις),  (β) την ανάθεση της διαχείρισης των εν λόγω Απαιτήσεων από την Pillar Finance DAC στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece» (όπως μετονομάστηκε η εταιρεία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, και λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με το αρ. 1 του ν.4354/2015, (Απόφαση 220/1/13.03.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 880/16.03.2017) (στο εξής η doValue Greece) και (γ) τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα στην doValue Greece, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Pillar Finance DAC, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων, ανακοινώνονται τα εξής:

Η Pillar Finance DAC προέβη στις 16 Μαΐου 2023 (στο εξής Ημερομηνία Ανάθεσης στον Νέο Διαχειριστή) σε ανάθεση της διαχείρισης των Απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» με το διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.Δ.Α.Δ.Π.» (στο εξής ο Νέος Διαχειριστής), με αριθμό ΓΕΜΗ 143190101000, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ο Νέος Διαχειριστής έχει την έδρα του στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 66, Τ.Κ. 15125) και είναι εταιρεία διαχείρισης του ν. 4354/2015, που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση 247/1/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4171/30.11.2017). 

Κατόπιν των ανωτέρω, η doValue Greece ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) (στο εξής Υποκείμενα των Δεδομένων) ότι συνεπεία της ανωτέρω ανάθεσης των Απαιτήσεων στον Νέο Διαχειριστή, τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (στο εξής τα Προσωπικά Δεδομένα) διαβιβάστηκαν κατά την Ημερομηνία Ανάθεσης στον Νέο Διαχειριστή, από την doValue Greece στο Νέο Διαχειριστή, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Pillar Finance DAC, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων. Από την Ημερομηνία Ανάθεσης στον Νέο Διαχειριστή, έπαυσε η διαχείριση των απαιτήσεων από την doValue Greece κατ’ εντολή της Pillar Finance DAC.

Μετά την Ημερομηνία Ανάθεσης στον Νέο Διαχειριστή, τα Προσωπικά Δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισής τους, από τον Νέο Διαχειριστή κατ’ ανάθεση από την Pillar Finance DAC. Ειδικότερα, αναφορικά με τον σκοπό της διαχείρισης των Απαιτήσεων από την Ημερομηνία Ανάθεσης στον Νέο Διαχειριστή, τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να απευθύνονται στον Νέο Διαχειριστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Νέου Διαχειριστή που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση: https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre/.

Μετά την Ημερομηνία Ανάθεσης στον Νέο Διαχειριστή, η doValue Greece θα εξακολουθεί να τηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ 2016/679) και τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία» της doValue Greece, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο: https://www.dovaluegreece.gr/enimerosi-gia-tin-epexergasia-prosopikon-dedomenon-apo-tin-dovalue-greece