Η doValue Greece

Covid-19: Μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την doValue Greece

23 Ιουνίου 2021

H doValue διαχειρίζεται το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης της, αλλά και για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πανδημική κρίση, λαβαμε από την αρχή πλήθος μέτρων.

Ρυθμίσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ

Η doValue έλαβε πλήθος μέτρων για να στηρίξει τόσο τα ελληνικά νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Από την αρχή του χρόνου και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020 έγιναν ρυθμίσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 43.000 δάνεια για όλα τα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε. Από τις ρυθμίσεις αυτές:

  • 1,6 δισ. ευρώ είναι δάνεια φυσικών προσώπων-νοικοκυριών (88%)
  • 200 εκατ. ευρώ είναι δάνεια επιχειρήσεων, κατά κύριο λόγο μικρών και μεσαίων (12%).
  • 7.000 δάνεια διευθετήθηκαν με λύσεις άφεσης χρέους.

Πρόγραμμα αναστολής της καταβολής δόσεων δανείων

Ειδικά στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω Covid-19 υλοποιήσαμε ευρύ πρόγραμμα αναστολής της καταβολής δόσεων δανείων. Ειδικότερα, 86.000 δάνεια ετέθησαν σε καθεστώς αναστολής.

Παράλληλα, περίπου 50.000 οφειλέτες με πάνω από 52.000 δάνεια εντάχθηκαν στο «Πρόγραμμα Γέφυρα» του ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, μπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα επιδότησης των δόσεων των δανείων τους, εφόσον είναι με προσημείωση της κύριας κατοικίας τους.

Νέο πρόγραμμα Γέφυρα 2

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε και να διευκολύνουμε τους οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19.

Συμμετέχουμε στο νέο Πρόγραμμα Γέφυρα 2 του ελληνικού Δημοσίου που αφορά την επιδότηση δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια σε νομικά και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εταίρους προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών).

Τα δάνεια μπορεί να είναι ενήμερα ή σε καθυστέρηση.

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου της 10.11.2020.

Με απόλυτη συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία και η κοινωνία, συνεχίζουμε να συνδράμουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα και με βιώσιμες πρωτοβουλίες και λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή