Η doValue Greece

Ενεργή συμμετοχή στο Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού @ξία

1 Νοεμβρίου 2021

Η doValue Greece συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της  Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), στην ανάπτυξη του Προγράμματος Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού @ξία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. 

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των γνώσεων των νεαρών μαθητών και μαθητριών σε χρηματοοικονομικά θέματα. 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα αναπτύξει η ΕΕΔΑΔΠ για το εν λόγω θέμα εντάσσεται και η λειτουργία της νέας εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας @ξία. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα που απευθύνεται κυρίως στα παιδιά 4ης - 6ης Δημοτικού, ηλικίας 9-11 ετών καθώς και στους γονείς και δασκάλους τους, αναπτύσσεται σε εννέα ειδικές και διαδραστικές θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των οποίων έχει επιμεληθεί η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου με επικεφαλής τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), κ. Νικόλαο Φίλιππα. 

 Η doValue Greece οργανώνει webinars για τους εργαζόμενους της εταιρίας για το πρόγραμμα @ξία και την πλατφόρμα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. 

Στη doValue στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες που συμβάλουν στη δημιουργία μίας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών.

Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού @ξία

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή