ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από φορείς απαιτήσεων

30 Αυγούστου 2021

Έντυπα ενημέρωσης φορέων απαιτήσεων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND SCA SICAV-RAIF - Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

ERB Recovery Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Cairo No.1 Finance Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Cairo No.2 Finance Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Cairo No.3 Finance Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Pillar Finance Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Intrum Hellas Finance Designated Activity Company – Δήλωση Απορρήτου

Θέλω να ενημερωθώ

Πολιτική Εμπιστευτικότητας της EAGLE Issuer Designated Activity Company

Θέλω να ενημερωθώ

Πολιτική Εμπιστευτικότητας της Mexico Finance Designated Activity Company

Θέλω να ενημερωθώ

Corner Kick Limited Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Frontier Issuer Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Poseidon Financial Investor Designated Activity Company – Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Θέλω να ενημερωθώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή