Η doValue Greece

Η Ιστορία μας

Από το 2006 η doValue Greece εξελίσσεται σταθερά από τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι τη διαχείριση ακινήτων, με υπευθυνότητα, διαφάνεια, καινοτομία, συνεργασία και αποτελεσματικότητα.

2021

Υπογραφή του Project FRONTIER

Το Project Frontier είναι η πρώτη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (Σχέδιο «Ηρακλής»), η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία συμμετείχε η doValue Greece, η οποία και ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου PROJECT ICON στην Ελλάδα

Η doValue αναλαμβάνει ενεργά την αποκλειστική διαχείριση του χαρτοφυλακίου PROJECT ICON, εφαρμόζοντας ένα ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών.

Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων με συνολικές απαιτήσεις ύψους σχεδόν 2,6 δισ. ευρώ προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα. Αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων από περισσότερους από 1.500 οφειλέτες ανά την Ελλάδα.

Για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η doValue υπέγραψε συμφωνία με την Bain Capital Credit, κορυφαίου credit specialist διεθνώς.

Πλατφόρμα doLook για κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα και την Κύπρο

Η doValue, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων στη Νότια Ευρώπη, και η Debitos, κορυφαία δευτερογενής ηλεκτρονική αγορά συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Εγκαθιδρύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο την πλατφόρμα doLook για κόκκινα δάνεια, ειδικά σχεδιασμένη για την doValue:

  • Προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των αγορών σε Ελλάδα και Κύπρο για να διευκολύνει την πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (MED) που διαχειρίζονται τόσο η doValue όσο και άλλοι διαχειριστές.
  • Αξιοποιεί τη δοκιμασμένη τεχνολογική υποδομή που έχει ήδη αναπτύξει η Debitos και είναι ήδη διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα.

2020

Νέα οργανωτική δομή doValue SpA

Η doValue SpA ανακοινώνει τον νέο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής της. Στόχος της είναι να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το βελτιωμένο διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου doValue.

Ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, Εκτελεστικός Πρόεδρος της doValue Greece, αναλαμβάνει τη θέση του Region Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ηγείται των εργασιών και της ανάπτυξής τους σε Ελλάδα και Κύπρο.

Πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων Altamira Properties στην Ελλάδα

Εισάγουμε την καινοτόμο πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων Altamira Properties στην ελληνική αγορά, μέσω της εταιρείας doValue Greece Real Estate Services, θυγατρικής της doValue SpA.

Εγκαινιάζουμε ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Βασίζεται στην πλατφόρμα της ισπανικής εταιρείας Altamira, που είναι πρωτοπόρος στην ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και μέλος του Ομίλου doValue από το 2019.

Η Eurobank FPS μετονομάζεται σε doValue Greece

Η εταιρεία εντάσσεται στη μεγάλη οικογένεια της doValue. Με το νέο όνομα και τη νέα εταιρική μας ταυτότητα ξεκινάει η διαδρομή ενός οργανισμού που έχει μοναδική στόχευση την κορυφή. Χαράζουμε τη νέα πορεία με βάση τις αξίες μας. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, γιατί κατανοούμε την κοινωνική ευαισθησία της αποστολής μας και τη σημασία της για την οικονομία. Με διαφάνεια που κατοχυρώνει την αξιοπιστία μας απέναντι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Συνεργαζόμαστε για να βρούμε καινοτόμες λύσεις και να πετύχουμε το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι μαζί με κύριο στόχο να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας και να συμβάλλουμε στην εξυγίανση της οικονομίας, τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τελικά στην ευημερία των κοινωνιών που υπηρετούμε.

2019

Συμφωνία Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ και doValue SpA

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ και η εταιρεία doValue SpA συμφωνούν την πώληση του 80% των μετοχών της Eurobank Financial Planning Services ΑΕ και τη μετονομασία της σε doValue Greece.

Η Eurobank και η doValue συνάπτουν δεκαετή στρατηγική συμφωνία, με βάση την οποία η Eurobank αναθέτει στην doValue Greece τη διαχείριση:

  • Των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) που περιλαμβάνονται στις τιτλοποιήσεις του χαρτοφυλακίου Cairo
  • Όλων των μελλοντικών δανείων

2017

Διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις

Η Eurobank FPS λαμβάνει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής Eurobank

Η Eurobank FPS απορροφά δια συγχωνεύσεως την ERS και διευρύνει τις δραστηριότητές της.

Συνάπτει σύμβαση για την εξυπηρέτηση χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής της Eurobank, που περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων. Εξελίσσεται συνεχώς.

1η αγοραπωλησία ΜΕΔ στην ελληνική αγορά

Η Eurobank FPS συνάπτει σύμβαση για την εξυπηρέτηση της πρώτης αγοραπωλησίας Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) στην ελληνική αγορά.

Είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

2015

Νέο πλαίσιο αγοράς και εξυπηρέτησης ΜΕΔ

Θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο αγοράς και εξυπηρέτησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

2014

Τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια ενυπόθηκων δανείων

Η Eurobank FPS γίνεται η 1η εταιρεία που προσφέρει εξυπηρέτηση σε τρίτους για τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια ενυπόθηκων δανείων, ως υπεργολάβος της Eurobank.

2012

Εξειδίκευση στη διαχείριση προβληματικών δανείων

Η Eurobank EFG Financial Planning Services μετονομάζεται σε Eurobank Remedial Services (ERS) με αντικείμενο την ενημέρωση οφειλετών.

Παράλληλα, εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση προβληματικών δανείων αναλαμβάνει 100% θυγατρική του Ομίλου Eurobank με νέα επωνυμία: Eurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS).

2009

Μετατροπή σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών

Η FPS μετατρέπεται σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών αποκλειστικού σκοπού.

Τροποποιείται ο καταστατικός σκοπός της και η επωνυμία της σε Eurobank EFG Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ΑΕ, με διακριτικό τίτλο Eurobank EFG Financial Planning Services.

2006

Ίδρυση Financial Planning Services

H Financial Planning Services Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ΑΕ (FPS) ιδρύεται το 2006 ως θυγατρική του Ομίλου Eurobank με σκοπό τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων καταναλωτικής πίστης και την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων.