ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Μέτρα στήριξης Πυρόπληκτων 2021

16 Νοεμβρίου 2021

Μέτρα στήριξης Πυρόπληκτων 2021

Στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε έμπρακτα τους δανειολήπτες που επλήγησαν από τις εκτεταμένες πυρκαγιές του καλοκαιριού, έχουμε προχωρήσει σε υιοθέτηση ευνοϊκών μέτρων με στόχο την ανακούφισή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στα μέτρα, είναι η υποβολή αίτησης προσκομίζοντας παράλληλα τη βεβαίωση υποβολής αίτησης από την ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr η οποία θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 31.10.2021.

Μέτρα στήριξης

Τα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν τις εξής διευκολύνσεις: 

 • Iδιώτες/ Επιχειρήσεις & Νομικά Πρόσωπα: Παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής 6μηνης αναστολής καταβολής δόσεων. Το ποσό των αναβληθεισών δόσεων θα κεφαλαιοποιηθεί στη λήξη του μέτρου αναστολής και θα επιμερισθεί στις υπολειπόμενες δόσεις, χωρίς αντίστοιχη επέκταση τηςδιάρκειας του δανείου.

Ο τρόπος εφαρμογής της αναστολής διαφοροποιείται ανά κατηγορία προϊόντος και περιγράφεται στους όρους της αίτησης που πραγματοποιείται.

 • αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με την ημερομηνία αναστολής να εκκινεί ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα.

 (δείτε εδώ την προβλέπεται σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ)

 • τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις των οφειλών, που εντάσσονται σε αναστολή, θα κεφαλαιοποιούνται πριν την εφαρμογή της αναστολής και το ποσό τους θα επιμερίζεται προς αποπληρωμή στις υπολειπόμενες δόσεις του δανείου.

Τα μέτρα στήριξης μπορούν να εφαρμοσθούν αποκλειστικά για τη χρονική περίοδο από τις 31/8/21 έως και τις 28/2/2022.

Δικαιούχοι των μέτρων στήριξης Πυρόπληκτων

Δικαιούχοι των μέτρων στήριξης είναι όλοι όσοι ο Ταχυδρομικός Κωδικός της κύριας κατοικίας τους ή της  επαγγελματικής τους στέγης ανήκει στις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα αφορά σε:

 • Ιδιώτες – Φυσικά Πρόσωπα που κατέχουν ακίνητο στις πληγείσες περιοχές.
 • Επιχειρήσεις & Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές.
 • Οφειλέτες που δεν εμφάνιζαν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 89ημερών κατά τις 31/8/2021.

Κατηγορίες Προϊόντων υπαγωγής

Στα μέτρα στήριξης εντάσσονται οι εξής κατηγορίες προϊόντων που αφορούν σε Καταναλωτικά, Στεγαστικά και Επαγγελματικά δάνεια:

 • Τοκοχρεολυτικά Δάνεια
 • Ανοιχτά δάνεια
 • Όρια 
 • Αλληλόχρεοι
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Super Overdraft
 • Corporate Δάνεια

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

Τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει σε υποκατάστημα της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ο δανειολήπτης που ενδιαφέρεται  να ενταχθεί  στα μέτρα στήριξης είναι τα εξής: 

 • Έντυπο από την ψηφιακή πλατφόρμα ΑΡΩΓΗ της ΑΑΔΕ arogi.gov.gr. 
  • Σημειώνεται ότι στο έντυπο της αίτησης θα πρέπει να υφίσταται QR code (πάνω δεξιά) ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα η εγκυρότητά του.
  • To έντυπο είναι κοινό τόσο για Φυσικά όσο και για Νομικά πρόσωπα.
 • Αίτηση ένταξης για Φυσικά Πρόσωπα : το έντυπο  «Αίτηση Ένταξης Πυρόπληκτων 2021 σε Αναστολή Ιδιώτες-Φυσικά Πρόσωπα» το οποίο συμπληρώνεται από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Υποκαταστήματος του δικτύου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε.,  κατά την έλευση του ενδιαφερόμενου, ο οποίος και το υπογράφει.
 • Αίτηση ένταξης για Νομικά Πρόσωπα: το έντυπο «Αίτηση Ένταξης Πυρόπληκτων 2021 Σε Αναστολή Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα» συμπληρώνεται από το εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Υποκαταστήματος του δικτύου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. κατά την έλευση του ενδιαφερόμενου ο οποίος και το υπογράφει.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις συμπληρώνονται βάσει των προϊόντων που ο ενδιαφερόμενος αιτείται ένταξης στα μέτρα στήριξης.

Η Αρωγή και η πλατφόρμα Arogi.gov.gr

Για την αποζημίωση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές (27 Ιουλίου έως 13 Αυγούστου), έχει τεθεί σε λειτουργία από 18 Αυγούστου 2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr.

Όλοι όσοι επλήγησαν μπορούν να υποβάλουν αίτηση (ο ενδιαφερόμενος για να συνδεθεί θα πρέπει να εισάγει κωδικούς TaxisNet), προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή από το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, οι πληγέντες μπορούν, μέσω της υποβολής μίας ενιαίας αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, να ζητήσουν:

 • προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής
 • την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
 • οικονομική ενίσχυση για την οικοσκευή
 • οικονομική ενίσχυση για τις ζημιές π.χ. σε εξοπλισμό, που υπέστησαν επιχειρήσεις,   αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε έως:

 • 6.000  ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής ανά κατοικία
 • 8.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και  των  αγροτικών,  κτηνοτροφικών,  πτηνοτροφικών  και  χοιροτροφικών  εκμεταλλεύσεων,  με εγκαταστάσεις και
 • 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που, σύμφωνα με τη δήλωση Ε9 τους, βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και οι ιδιοκτήτες δηλώνουν, ανά ακίνητο, την έκταση των ζημιών και τη χρήση του (ιδιόχρηση, μίσθωση κ.λπ.).

Ταυτόχρονα τα ακίνητα αυτά, ανάλογα με την έκταση των ζημιών που δηλώνεται ότι υπέστησαν, περιλαμβάνονται στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται σε κάθε βήμα της αίτησης, υπολογίζονται αυτόματα οι σχετικές ενισχύσεις και στο τέλος εμφανίζεται το συνολικό ποσό για κάθε δικαιούχο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή