ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

5 λόγοι να μας επιλέξετε

22 Ιουλίου 2021

Ανακαλύψτε την doValue Greece μέσα από τους πιο βασικούς λόγους για τους οποίους μας επιλέγουν και μας εμπιστεύονται.

1. Οδηγούμε τις εξελίξεις

Η doValue Greece πρωτοστατεί στην ελληνική αγορά και αποτελεί κόμβο ανάπτυξης στη ΝΑ Ευρώπη. Μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην αγορά διαχείρισης δανείων:

 • Συμβάλλουμε στην εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας
 • Δημιουργούμε προοπτικές
 • Ανοίγουμε τον δρόμο για βέλτιστες πρακτικές στην αγορά

Γι’ αυτόν τον σκοπό, προβλέπουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης σε όλα τα στάδια καθοδήγησης του οφειλέτη. Προτείνουμε νέα προγράμματα, ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις.

Δείτε πώς η πρωτοπορία χαρακτηρίζει διαχρονικά την ιστορία μας.

2. Με την αξιοπιστία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ομίλου

Η doValue Greece είναι μέλος ενός μεγάλου και αξιόπιστου ευρωπαϊκού ομίλου. Ο Όμιλος doValue SpA:

 • Έχει ηγετική θέση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη
 • Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (MEE), μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και δανείων με πιθανή αδυναμία πληρωμής (UTP) στην ιταλική αγορά
 • Διαχειρίζεται 162+ δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα

Καλύπτει όλο το εύρος διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Συνεργάζεται με ένα δίκτυο διεθνών συμβουλευτικών εταιρειών, εκτιμητών ακίνητης περιουσίας, μεσιτών και δικηγόρων.

Δείτε με μια ματιά ποιος είναι ο Όμιλος doValue SpA.

3. Προάγουμε την καινοτομία με βιώσιμες λύσεις

Στην doValue επιδιώκουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς μέσα από καινοτόμες ιδέες και πρακτικές. Για να διασφαλιστεί η άμεση ανάκαμψη του οφειλέτη, αναζητάμε εξωδικαστικές λύσεις είσπραξης οφειλών.

 • Εστιάζουμε στη λύση με βιώσιμες επιλογές
 • Διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα το πρόβλημα
 • Συμβάλλουμε στη λήψη συνειδητών αποφάσεων με σωστή ενημέρωση

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή πρεσβεύουμε και προάγουμε το λειτουργικό μοντέλο του οργανισμού μας και τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας του.

Γνωρίστε τις λύσεις που προτείνουμε για τη ρύθμιση οφειλών ιδιωτών και τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων.

4.  Διαθέτουμε τεχνογνωσία και δυναμικό δίκτυο συνεργατών

Μέσα από σταθερές συνεργασίες έχουμε αποκτήσει εκτεταμένη πείρα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Αυτά μας φέρνουν σε θέση να:

 • Προβλέπουμε αλλαγές και προσαρμοζόμαστε
 • Υιοθετούμε νέες πρακτικές
 • Απλοποιούμε διαδικασίες

Ανακαλύψτε ποιοι είμαστε και γνωρίστε το δυναμικό δίκτυο των συνεργατών μας.

5. Στα χέρια εξειδικευμένων επαγγελματιών

Η ηγετική ομάδα μας έχει σταθερά διαπιστευτήρια στις τραπεζικές αγορές και τις αγορές διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό:

 • Παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τη γνώση, τις υποδομές και τα συστήματά μας
 • Μεγιστοποιούμε την απόδοση της κερδοφορίας των χαρτοφυλακίων που διαχειριζόμαστε
 • Λειτουργούμε με εντιμότητα, ευθύτητα και διαφάνεια.

Δείτε ποια χαρτοφυλάκια διαχειριζόμαστε και πώς επιλέγουμε τους ανθρώπους μας.