Χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε

Χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε
Χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε

Η doValue Greece έχει συνολικά 13 χαρτοφυλάκια υπό τη διαχείρισή της με συνολικό exposure περίπου 37 δισ. ευρώ. Δείτε ποια είναι, τι περιλαμβάνουν, ποιο είναι το συνολικό exposure τους, πότε τιτλοποιήθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά τους.