ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε

29 Ιουνίου 2021

Η doValue Greece έχει συνολικά 9 χαρτοφυλάκια υπό τη διαχείρισή της με συνολικό exposure πάνω από 10 δισ. ευρώ. Δείτε ποια είναι, τι περιλαμβάνουν, ποιο είναι το συνολικό exposure τους, πότε τιτλοποιήθηκαν και άλλα χαρακτηριστικά τους.

Solar

Αποτελεί την πρώτη από κοινού κίνηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για ανάθεση μη τιτλοποιημένου Χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Περιλαμβάνονται απαιτήσεις ύψους 1,8 δις Ευρώ, 325 ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν οφειλές σε δύο τουλάχιστον ελληνικές συστημικές  τράπεζες.

Η διαχείριση ανατέθηκε στον όμιλο της doValue το 2018 και πλέον από τον Αύγουστο της τρέχουσας χρήσης είναι στη διαχείριση της doValue Greece μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης με τη doValue Hellas.

Icon

Πάνω από 1.500 πιστούχοι με συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,6 δισ. ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο Icon ανατέθηκε στην doValue Greece το 2021.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που πωλήθηκε από την Εθνική Τράπεζα.

Η διαχείριση είναι αποκλειστικού χαρακτήρα.

Δείτε πώς προστατεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Mexico

Χαρτοφυλάκιο μεγάλων ανοιγμάτων, μέρος του οποίου έχει τιτλοποιηθεί.

Flagship

Χαρτοφυλάκιο μεγάλων ανοιγμάτων, μέρος του οποίου έχει τιτλοποιηθεί.

Cairo III

Περίπου 1.800 πιστούχοι με συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,6 δισ. ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο Cairo III τιτλοποιήθηκε το 2019.

Αποτελεί την 1η μεγάλη τιτλοποίηση στην Ελλάδα που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ηρακλής.

Διαχείριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) πελατών που τιτλοποιήθηκε και πωλήθηκε από τη Eurobank.

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Εμπιστευτικότητας Cairo No.3 Finance Designated Activity Company.

Pillar

Μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια με συνολικές απαιτήσεις περίπου 1,9 δισ. ευρώ

Cairo I

Υποχρεώσεις από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια αλλά και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικές απαιτήσεις περίπου 1,8 δισ. ευρώ

Eclipse

Καταναλωτικά δάνεια με συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,8 δισ. ευρώ

Polis

Καταναλωτικά δάνεια με συνολικές απαιτήσεις περίπου 0,1 δισ. ευρώ

Cairo II

Υποχρεώσεις από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια αλλά και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικές απαιτήσεις περίπου 2,9 δισ. ευρώ