ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Διαχείριση ακινήτων

16 Ιουνίου 2021

Μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα ακινήτων Altamira Properties διαχειριζόμαστε ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να βρίσκετε επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα κάθε κατηγορίας. Αναλαμβάνουμε τη διαχείρισή τους σε όλα τα στάδια με καινοτόμες στρατηγικές και υψηλή τεχνογνωσία.

Η doValue Greece διαχειρίζεται ακίνητα μέσω της εταιρείας doValue Greece Real Estate Services, μέλους του Ομίλου doValue.

Διευρυμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ελλάδα

Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει ακίνητα κάθε κατηγορίας σε όλη την Ελλάδα. Για να δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές, διαχειριζόμαστε κάθε ακίνητο ξεχωριστά.

Ακίνητα κάθε κατηγορίας

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων μας μπορείτε να βρείτε ακίνητα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, όπως:

 • εμπορικά ακίνητα
 • οικιστικά ακίνητα
 • χώρους γραφείων
 • καταστήματα
 • τουριστικά συγκροτήματα
 • βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα
 • οικόπεδα για αξιοποίηση

Αναζητήστε ακίνητα στην πλατφόρμα Altamira Properties.

Πρωτοποριακή πλατφόρμα Altamira Properties

Εισήγαμε στην ελληνική αγορά την πρωτοποριακή πλατφόρμα ακινήτων Altamira Properties. Στο ολοκληρωμένο περιβάλλον της βρίσκετε τα ακίνητα που διαχειριζόμαστε με όλα τα χαρακτηριστικά τους. Μέσα από την πλατφόρμα Altamira Properties σάς δίνουμε τη δυνατότητα να εντοπίζετε επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα κάθε κατηγορίας στην Ελλάδα.

Διαχείριση ακινήτων σε όλα τα στάδια

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των ακινήτων από την αρχική ένταξή τους στο χαρτοφυλάκιό μας μέχρι την αξιοποίηση και πώλησή τους.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων

Διαθέτουμε ένα πλήρες δίκτυο που καλύπτει κάθε υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων (asset management) που μπορεί να χρειάζεστε:

 • τεχνικούς ελέγχους, νομικούς ελέγχους και νομιμοποιήσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες
 • διαχείριση ενοικίων (rental management)
 • τεχνική διαχείριση (property and facility management)
 • διαχείριση χαρτοφυλακίων (portfolio management)
 • υπηρεσίες ανάπτυξης (development)
 • προώθηση μέσα από τοπικά και διεθνή δίκτυα πωλήσεων (commercialisation)

Δίπλα σας σε κάθε στάδιο

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του ακινήτου σε όλα τα στάδια. Σας υποστηρίζουμε σε καθένα από αυτά:

 1. αρχική ένταξη του ακινήτου στο χαρτοφυλάκιό μας
 2. έλεγχος και νομιμοποίηση του ακινήτου.
 3. τεχνική διαχείριση του ακινήτου
 4. αξιοποίηση του ακινήτου
 5. πώληση του ακινήτου

Εξειδίκευση και καινοτομία

Πετυχαίνουμε αποτελέσματα για τους επενδυτές με καινοτόμες στρατηγικές, ειδική τεχνογνωσία και εκτενή πείρα στη διαχείριση ακινήτων.

Η ομάδα μας αποτελείται από ένα δυναμικό δίκτυο συμβούλων με:

 • υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση ακινήτων (asset management)
 • εκτενή πείρα στην ελληνικά αγορά ακινήτων
 • παρουσία σε όλη την Ελλάδα

Μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμες στρατηγικές που αποφέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους επενδυτές σε ακίνητα.

Σας συμβουλεύουμε και σας καθοδηγούμε για να επιλέξετε το κατάλληλο ακίνητο που ανταποκρίνεται πλήρως στους επενδυτικούς στόχους σας.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης

Στο πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες.

Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η doValue Greece είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Δείτε πώς προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ως Master servicer, Debt servicer και Special servicer.

Due diligence advisory

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση / άσκηση αξιολόγησης (due diligence) στο πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων.

Δείτε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες due diligence advisory.

Εργασίες τιτλοποίησης

Υποστηρίζουμε τις εργασίες τιτλοποίησης που διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Δείτε τις εργασίες τιτλοποίησης που υποστηρίζουμε.

Διαμεσολάβηση

Δρούμε ως διαμεσολαβητές για την επίλυση διαφορών. Επιδιώκουμε αμοιβαία αποδεκτές, επιθυμητές και βιώσιμες συμφωνίες, που ανταποκρίνονται στα συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών.

Ενημερωθείτε για τη διαμεσολάβηση που προσφέρουμε.