ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Due diligence advisory

28 Ιουνίου 2021

Υποστηρίζουμε υπηρεσίες due diligence στο πλαίσιο μεταβίβασης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Γνώση της ελληνικής αγοράς

Γνωρίζουμε σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Γι’ αυτό μπορούμε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε κινδύνους και ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτά.

Πείρα και διορατικότητα

Η ομάδα της doValue Greece διαχειρίζεται μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ελληνική αγορά εδώ και πολλά χρόνια.

Η πείρα μας μεταφράζεται σε αξία και διορατικότητα σε υπηρεσίες due diligence αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των επενδυτών.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Γνωρίζουμε σε βάθος το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών:

  • Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013
  • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών του Ν.4469/2017[SB2] 
  • Νόμος Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών του Ν.3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • Νέος Πτωχευτικός Νόμος 4738/2020

Δείτε επίσης ποιες αρχές διέπουν τη λειτουργία της doValue Greece.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών due diligence

Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες due diligence σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας για όλα τα είδη δανείων.

Όλα τα είδη δανείων και απαιτήσεων

Προσφέρουμε τις ειδικές γνώσεις μας και χρήσιμες πληροφορίες σε όλα τα είδη δανείων:

  • Στεγαστικά δάνεια
  • Καταναλωτικά δάνεια
  • Δάνεια μικρών επιχειρήσεων

Υποστήριξη σε κάθε στάδιο

Στηρίζουμε τους επενδυτές σε όλα τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας.

Για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες due diligence που προσφέρουμε σε επενδυτές, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης

Το due diligence advisory είναι μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη διαχείριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Η doValue Greece είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Δείτε πώς προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, ως Master servicer, Debt servicer και Special servicer.

Εργασίες τιτλοποίησης

Υποστηρίζουμε τις εργασίες τιτλοποίησης που διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Δείτε τις εργασίες τιτλοποίησης που υποστηρίζουμε.

Διαχείριση ακινήτων

Διαχειριζόμαστε ακίνητα σε όλη την Ελλάδα μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα ακινήτων Altamira Properties.

Δείτε πώς δημιουργούμε αξία για τους επενδυτές μας με τη διαχείριση ακινήτων.