Η doValue Greece

Περιβαλλοντική συνείδηση εργαζομένων

22 Ιουνίου 2021

Στην doValue Greece γνωρίζουμε ότι τα σημαντικά αποτελέσματα έρχονται από μικρές μεμονωμένες κινήσεις υπευθυνότητας. Γι’ αυτό, στηρίζουμε, οργανώνουμε και προάγουμε μια σειρά ενεργειών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ανακύκλωση υλικών.

Ενεργειακή απόδοση στο κτίριο των γραφείων μας

Τα κεντρικά γραφεία της doValue Greece στεγάζονται σε κτίριο που ανήκει σε άλλη εταιρεία. Εκείνη είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των περιβαλλοντικών πτυχών και την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Η εταιρεία αυτή έχει υιοθετήσει Περιβαλλοντικό Σύστημα Διαχείρισης συμβατό με ISO14001, ISO50001 και πρότυπα EMAS.

Επιπλέον, το κτίριο όπου βρίσκονται τα γραφεία της doValue Greece είναι LEED πιστοποιημένο (Gold Certification).

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου έχει πραγματοποιήσει μια σειρά ενεργειών για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας:

  • Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας
  • Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης λειτουργίας ψύξης
  • Εγκατάσταση αισθητήρων θερμοκρασίας στο δίκτυο σωληνώσεων κλιματισμού
  • Αναβάθμιση λογισμικού BMS για παρακολούθηση ενέργειας

Ανακύκλωση

Προβλέπουμε για την ανακύκλωση και αντικατάσταση υλικών:

  • Ανακυκλώνουμε τον εξοπλισμό που αποσύρεται και τα αναλώσιμα από το Τμήμα Πληροφορικής.
  • Καταστρέφουμε όλα τα εμπιστευτικά έγγραφα σε μηχανήματα κοπής και τα στέλνουμε προς ανακύκλωση.
  • Έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης γυαλιού και πλαστικού σε κάθε όροφο του κτιρίου.
  • Έχουμε τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών στην είσοδο του κτιρίου.
  • Αντικαθιστούμε τους παλιούς ή ελαττωματικούς λαμπτήρες με LED στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.
Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή