Στήριξη Ωφελούμενων
«Εξέλιξη Ζωής»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτονόμησης Ενήλικων Ωφελούμενων Εξέλιξη Ζωής
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτονόμησης Ενήλικων Ωφελούμενων Εξέλιξη Ζωής
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτονόμησης Ενήλικων Ωφελούμενων Εξέλιξη Ζωής
28 Σεπτεμβρίου 2022

Η doValue Greece, παραμένοντας συνεπής στην στρατηγική της και στο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους βασικούς άξονες Υγεία, Περιβάλλον και Κοινωνία συνεχίζει την υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων που δίνουν αξία σε σημαντικά κοινωνικά θέματα όπως η στήριξη ευπαθών ομάδων, η κοινωνικοποίηση νέων που αντιμετωπίζουν δύσκολες οικογενειακές συνθήκες, απόρων και άλλων ομάδων της κοινωνίας μας που χρήζουν υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η doValue αποφάσισε να συνδράμει από την φετινή χρονιά στο έργο της ΑΜΚΕ «ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ» που στοχεύει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση εφήβων (16-17 ετών) και νεαρών ενηλίκων (18-25 ετών) που προέρχονται από δομές κλειστής παιδικής προστασίας, με απώτερο σκοπό την προετοιμασία και επίτευξη ανεξάρτητης αξιοπρεπούς διαβίωσης και δημιουργικής ένταξής τους στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στην αγορά εργασίας.

Η ενίσχυση του έργου της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΩΗΣ θα αφορά δύο άξονες:

Ο πρώτος, την ενίσχυση ως προς την αυτονόμηση ενήλικων ωφελούμενων (18-25 ετών) και ειδικότερα την ανάληψη του ετήσιου κόστους ενός ωφελούμενου για θέματα που σχετίζονται με:

  • Φροντίδα για εύρεση στέγης, οικονομική ενίσχυση για μίσθωση ακινήτου
  • Οικονομική στήριξη για πραγματοποίηση σπουδών
  • Συνεδρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης
  • Υποστήριξη για σύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Παροχή καθοδήγησης σε θέματα καθημερινότητας

Ο δεύτερος, την ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας των ενήλικων ωφελούμενων κι εδώ η doValue άνοιξε την πόρτα της και δημιούργησε ευκαιρίες εργασίας για νέους ανθρώπους που αναζητούν την επόμενη μέρα τους στην κοινωνία και τον προσανατολισμό τους στην επαγγελματική αποκατάσταση. H δράση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

  • Εξοικείωση με διαδικασία επιλογής υποψηφίων (interview, συγγραφή CV κλπ)
  • Απασχόληση ορισμένου χρόνου

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ υποστηρίζεται με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

 

Προστιθέμενη αξία για την κοινωνία του αύριο.

 

Exelixi Zois img 1

 

Exelixi Zois img 2