Η doValue Greece

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ιστορική δομή της ΕΛΕΠΑΠ

1 Νοεμβρίου 2021

Προσανατολισμένοι στην βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία του πράσινου αποτυπώματος της εταιρίας συνδυαστικά με την στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών  και δομών η doValue Greece επέλεξε να χρηματοδοτήσει την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ιστορική δομή της ΕΛΕΠΑΠ, στο Παγκράτι.  

Η ΕΛΕΠΑΠ είναι ο παλαιότερος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί η ενεργειακή αυτονόμηση της δομής που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αξία δεδομένης της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που εξελίσσεται σε όλον τον κόσμο και παράλληλα να επιτευχθεί σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του Περιβάλλοντος μέσω της παραγωγής και κατανάλωσης «καθαρής» ενέργειας. 

Το έργο της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών στο Κέντρο της ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας, είναι μείζονος σημασίας για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη σημαντική μείωση των παγίων εξόδων του Ιδρύματος.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, θα αξιοποιηθούν σε θεραπείες αποκατάστασης για τα Γενναία Παιδιά με Αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ.

Στηρίζουμε την μεγάλη προσπάθεια της ΕΛΕΠΑΠ να προσφέρει ακόμα περισσότερα «Βήματα Ζωής», για περισσότερα από 1.000 βρέφη, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, σε όλη την Ελλάδα.

Στηρίζουμε την μεγάλη προσπάθεια της ΕΛΕΠΑΠ

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή