«Τρέχουμε πιο γρήγορα
από τον Καρκίνο»

2ος ποδηλατικός Γύρος

«Τρεχουμε πιο γρηγορα απο τον Καρκινο»
«Τρεχουμε πιο γρηγορα απο τον Καρκινο»