ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Πρότυπα έντυπα που μπορείτε να κατεβάσετε

24 Αυγούστου 2021

Κατά τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών σας, είναι πιθανό να χρειαστεί να συμπληρώσετε ορισμένα έντυπα. Συγκεντρώσαμε εδώ τα πιο συνηθισμένα πρότυπα από αυτά, για να τα βρείτε εύκολα και να τα κατεβάσετε.

Για εξουσιοδότηση τρίτου

Εάν θέλετε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο πρόσωπο σχετικά με ζητήματα που αφορούν ρύθμιση των οφειλών σας, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το:

Γενικό πρότυπο εξουσιοδότησης (Γενικό πρότυπο εξουσιοδότησης για οφειλή που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο Frontier) θα χρειαστεί να αναφέρετε για ποιον λόγο εξουσιοδοτείτε το τρίτο πρόσωπο και θα πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδώσετε εξουσιοδότηση μέσα από το gov.gr, ακολουθώντας βήμα-βήμα τις οδηγίες του. Θα είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Για ρυθμίσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε οφειλές σας στο πλαίσιο που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, μπορείτε να κατεβάσετε τα πρότυπα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

Επιπλέον, εδώ μπορείτε να δείτε συνολικά ποια δικαιολογητικά για αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης πρέπει να προσκομίσετε για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας.

Για υποβολή ένστασης

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένσταση σύμφωνα με τον Ν.4224/2013, μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε:

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών

Σε περίπτωση που η doValue Greece χρειάζεται να συλλέξει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν (π.χ. δεδομένα υγείας, ιατρικό ιστορικό κλπ.) δικά σας ή/ και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας, με σκοπό

α) την εφαρμογή των διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αρ. 195/1/29.07.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος),

β) την αξιολόγηση αιτημάτων σας ρύθμισης οφειλών

γ) την αξιολόγηση παραπόνων ως προς την συχνότητα τηλεφωνικών οχλήσεών σας για ενημέρωσή σας σχετικά με την εξέλιξη της οφειλής σας, θα πρέπει να έχετε προηγουμένως χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη σκοπούμενη επεξεργασία, υπογράφοντας το:

Εάν το πρόβλημα υγείας αφορά τρίτο πρόσωπο που συνδέεται με εσάς, πρέπει επιπλέον εκείνο να κατεβάσει, να συμπληρώσει και να υπογράψει την:

 Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση μέσα από το gov.gr, ακολουθώντας βήμα-βήμα τις οδηγίες του. Θα είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την doValue Greece.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή