Οριστική διευθέτηση για δάνεια με εξασφάλιση

Οριστική διευθέτηση για δάνεια με εξασφάλιση
Οριστική διευθέτηση για δάνεια με εξασφάλιση

Εάν έχετε λάβει στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο με εξασφάλιση ακίνητο και αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες, μπορείτε να το διευθετήσετε οριστικά.

Σας βοηθάμε να αποπληρώσετε το δάνειο με πώληση ή μεταβίβαση του ακινήτου σας.