Συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις

Συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις
Συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις

Είναι πιθανό η τράπεζα από την οποία λάβατε το δάνειό σας να προβεί σε τιτλοποίηση των απαιτήσεών της, μεταξύ των οποίων και της δικής σας οφειλής.

Λύνουμε τις απορίες σας για τους φορείς και τις διαδικασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων.

Λύστε κι άλλες απορίες σας από τις πιο συχνές ερωτήσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαδικασία τιτλοποίησης
Εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV – Special Purpose Vehicle)
Εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων
Ενημέρωση οφειλετών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται λόγω τιτλοποίησης
Ρύθμιση οφειλών έπειτα από τιτλοποίηση