ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Συχνές Ερωτήσεις Οφειλετών

24 Αυγούστου 2021

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις σας σχετικά με προγράμματα ρύθμισης, τιτλοποιήσεις, επικοινωνία με την εταιρεία μας και άλλα θέματα που αφορούν στις οφειλές σας.

Συχνές ερωτήσεις για τον Επιτοκιακό Δείκτη CHF LIBOR

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές Ερωτήσεις για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο                   

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για τα μέτρα στήριξης Πυρόπληκτων 2021

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για τις τιτλοποιήσεις

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις οφειλετών για την doValue Greece

Με ενδιαφέρει

 

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Δόσης Γέφυρα Ι

Με ενδιαφέρουν

 

Συχνές ερωτήσεις για Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων για επιχειρηματικά δάνεια πληγέντων Covid-19 Γέφυρα 2

Με ενδιαφέρουν

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή