Επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών

Επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών
Επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών

Είναι κανονιστική υποχρέωσή μας να τηρούμε πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε οφειλέτη.

Δείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας σας και τα δικαιολογητικά – έγγραφα που θα χρειαστείτε εάν είστε φυσικό πρόσωπο – ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση.

Εάν είστε νομικό πρόσωπο, ενημερωθείτε για την επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης εδώ.