ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών

16 Ιουνίου 2021

Είναι κανονιστική υποχρέωσή μας να τηρούμε πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε οφειλέτη.

Δείτε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας σας και τα δικαιολογητικά – έγγραφα που θα χρειαστείτε εάν είστε φυσικό πρόσωπο – ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση.

Εάν είστε νομικό πρόσωπο, ενημερωθείτε για την επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης εδώ.

Πώς να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας

Δείτε εδώ τους τρόπους επικαιροποίησης των στοιχείων σας:

1) Ηλεκτρονική επικαιροποίηση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η παραπάνω υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους οφειλέτες του χαρτοφυλακίου Frontier Issuer Designated Activity Company

Καταχωρείτε ηλεκτρονικό αίτημα για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για επικαιροποίηση των στοιχείων πιστοποίησης της ταυτότητας σας εδώ:

Μετά την καταχώρηση του ηλεκτρονικού αιτήματός σας:
- πραγματοποιούνται  οι απαραίτητοι έλεγχοι από εμάς για την πληρότητα των στοιχείων επικοινωνίας μαζί σας,
- Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχετε δηλώσει, σας αποστέλλονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και ο σύνδεσμος/ link για την πρόσκληση σε ηλεκτρονική συνάντηση με εκπρόσωπο της doValue Greece για επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Την ώρα που σας εξυπηρετεί, εργάσιμες ημέρες 08:00 έως 20:00, επιλέγετε τον σύνδεσμο/ link για να ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη. Δεν χρειάζεται να έχετε κλείσει ραντεβού από πριν.

Πρέπει να έχετε ανοιχτή την κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής σας. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η ταυτοποίησή σας. Η επικαιροποίηση ολοκληρώνεται εκείνη τη στιγμή με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν, να πραγματοποιηθεί η ως άνω διαδικασία για την ηλεκτρονική επικαιροποίηση στοιχείων μέσω τηλεδιάσκεψης, εκπρόσωπος μας επικοινωνεί μαζί σας για να σας ενημερώσει για τους ενναλακτικούς τρόπους επικαιροποίησης των στοιχείων σας.

 

2) Κλείνετε ένα ραντεβού με εκπρόσωπό μας στα σημεία εξυπηρέτησης της doValue Greece:

Η παραπάνω υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τους οφειλέτες του χαρτοφυλακίου Frontier Issuer Designated Activity Company

 • Καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της doValue Greece στο τηλ. 2104847500 και υποβάλλετε αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων σας με φυσική παρουσία.
 • Εκπρόσωπός μας, σας ενημερώνει για τα σημεία εξυπηρέτησης και κλείνετε ραντεβού την ώρα και ημέρα, βάσει διαθεσιμότητά σας .

 

3) Κλείνετε ραντεβού σε όποιο κατάστημα του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank ΑΕ σας εξυπηρετεί.

Από το παραπάνω εξαιρούνται οι οφειλέτες του χαρτοφυλακίου Frontier Issuer Designated Activity Company

Καλείτε σε  κατάστημα της Τράπεζας Eurobank A.E. που σας εξυπηρετεί και κλείνετε ραντεβού, βάσει διαθεσιμότητας.

Δικαιολογητικά για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας

Προσκομίστε την αστυνομική ταυτότητά σας, το διαβατήριό σας, εφόσον είναι σε ισχύ, ή άλλο πρωτότυπο έγγραφο ταυτοποίησης. Ειδικότερα:

Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα.

Εάν είστε ομογενής, ταυτότητα ομογενούς.

Εάν είστε πολίτης χώρας της ΕΕ, ταυτότητα χώρας εντός ΕΕ.

Εάν είστε πολίτης χώρας εκτός ΕΕ, διαβατήριο σε ισχύ από τη χώρα προέλευσης.

Δικαιολογητικά για την επαλήθευση του εισοδήματός και των φορολογικών σας στοιχείων

Προσκομίστε μας εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο) ή άλλο πρωτότυπο έγγραφο που πιστοποιεί το εισόδημά σας. Ειδικότερα:

Εάν κάνετε δήλωση για πρώτη φορά και δεν έχει εκδοθεί ακόμη το εκκαθαριστικό σας, έντυπο Ε1 από τον διαδικτυακό τόπο του TAXIS.

Εάν δεν κάνετε φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σας από οποιαδήποτε αρχή ή ΚΕΠ, καθώς και βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία σας.

Εάν έχετε κι άλλη φορολογική κατοικία εκτός από την ελληνική, δικαιολογητικά για το ισοδύναμο του ΑΦΜ στο εξωτερικό.

Δείτε εδώ λοιπές περιπτώσεις

Δικαιολογητικά για την επαλήθευση της μόνιμη κατοικίας και του τηλεφώνου σας

Προσκομίστε πρόσφατο λογαριασμό τηλεφωνίας (κινητού, οικίας ή εργασίας) στο όνομά σας και άλλα πρωτότυπα έγγραφα που πιστοποιούν τη διεύθυνσή σας. Ειδικότερα:

 • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην εφορία
 • Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από το TAXISnet
 • Βεβαίωση δημοτολογίου περί μονίμου κατοικίας

Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζεται και λογαριασμός κάποιου τηλεφώνου σας (κινητού, οικίας ή εργασίας).

Εάν μένετε με τον/την σύζυγό σας ή τους γονείς σας και δεν έχετε τέτοιο έγγραφο πιστοποίησης στο δικό σας όνομα, προσκομίστε ένα από αυτά:

 • Υπεύθυνη δήλωσή σας και πιστοποιητικό με τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.
 • Αποδεικτικό για τη συγγενική σχέση σας (π.χ. εκκαθαριστικό κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος) και πιστοποιητικό για τη διεύθυνση και το τηλέφωνο στο όνομα του/της συζύγου ή γονέα με τον οποίο μένετε.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, προσκομίστε βεβαίωση των αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασης, από την οποία προκύπτει η ιδιότητά σας ως κατοίκου της, η διεύθυνση κύριας κατοικίας σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την επαλήθευση του επαγγέλματός σας

Δείτε τα κυριότερα πρωτότυπα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για το επάγγελμα, το τηλέφωνο και την επαγγελματική διεύθυνσή σας, ανάλογα με την ιδιότητά σας:

Εάν είστε μισθωτός, βεβαίωση εργοδότη ή την πιο πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας.

Εάν είστε συνταξιούχος, το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (τελευταίο).

Εάν υπηρετείτε στα Σώματα Ασφαλείας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρεσιακή ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση επαγγελματικής διεύθυνσης.

Εάν είστε φοιτητής, ακαδημαϊκή ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, βεβαίωση σπουδών ή βιβλιάριο σπουδών.

Εάν είστε αγρότης, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος με αναφορά σε γεωργικές επιχειρήσεις στην ενότητα «Συνολικό Εισόδημα».

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, έγγραφο που πιστοποιεί το επάγγελμά σας, όπως:

 • Στοιχεία μητρώου από το TAXISnet όπου εμφανίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
 • Επαγγελματική ταυτότητα.
 • Βεβαίωση αρμόδιου συλλόγου.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3).

Εάν ασχολείστε με τα οικιακά, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που δηλώνετε ότι ασχολείστε με τις οικιακές εργασίες.

Εάν παρέχετε υπηρεσίες χωρίς συγκεκριμένη έδρα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και πιστοποιητικό διεύθυνσης κατοικίας.

Εάν είστε άνεργος, κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου προκύπτει η ιδιότητα του άνεργου.

Εάν δεν είστε κάτοικος Ελλάδας, βεβαίωση αρμόδιων δημόσιων αρχών της χώρας εγκατάστασής σας ή κάποιο άλλο έγγραφο. Από το έγγραφο πρέπει να προκύπτει το επάγγελμα, η επαγγελματική διεύθυνση και το τηλέφωνο στη χώρα εγκατάστασης.

Γιατί είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση των στοιχείων σας;

Σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η doValue Greece, υπό την ιδιότητά της ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, υποχρεούται να τηρεί στα συστήματά της πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας των οφειλετών, καθώς και έγγραφα - δικαιολογητικά που επαληθεύουν τα ως άνω στοιχεία ταυτοποίησης. Ειδικότερα:

Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η doValue Greece υποχρεούται να τηρεί πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για το σύνολο των οφειλετών της σύμφωνα με:

 • το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ν.4354/2015)
 • τον Ν.4557/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 • τη σχετική Απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πληρότητα και ορθότητα στοιχείων

Πλήρη θεωρούμε τα στοιχεία σας όταν στα αρχεία μας τηρούνται:

 1. όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε και
 2. όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που τα πιστοποιούν όπως ορίζονται από τη νομοθεσία.

Ορθά θεωρούμε τα στοιχεία σας όταν είναι σωστά, αληθή, ακριβή και σε ισχύ.

Τακτική επαλήθευση και επικαιροποίηση

Η επαλήθευση και η επικαιροποίηση των στοιχείων σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι κανονιστική υποχρέωση που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία καθώς και τη μεταξύ μας σχέση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή