ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για τιτλοποιήσεις απαιτήσεων από δάνεια ή/και πιστώσεις

23 Αυγούστου 2021

Εφόσον είστε αποδέκτης ενημερωτικής επιστολής της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. για τη μεταβίβαση της απαίτησης από σύμβαση δανείου/πίστωσης (συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής κάρτας) στην οποία ενέχεστε με την ιδιότητα του οφειλέτη, συνοφειλέτη ή εγγυητή (η «Σύμβαση»), λόγω τιτλοποίησης σύμφωνα με τα αρ. 10 και 14 παρ. 13 του Ν.3156/2003, στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», με έδρα στην Ιρλανδία (George’s Dock αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1 ) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών 671742, μπορείτε να ενημερώνεστε για τυχόν αναμεταβίβαση από την ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. των απαιτήσεων από τη Σύμβαση και τυχόν εκ νέου μεταβίβασή τους από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. στην ERB RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.eurobank.gr/el/titlopoiiseis/poios-diaxeirizetai-to-daneio-sas

Ειδικότερα, μέσω του παραπάνω συνδέσμου μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή:

  1. Για το ποιος είναι ο εκάστοτε φορέας των απαιτήσεων από τη Σύμβαση (δηλαδή, ERB RECOVERY DESIGNATED COMPANY ή Τράπεζα Eurobank Α.Ε., αντίστοιχα).
  2. Για το ποιος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής των απαιτήσεων από τη Σύμβαση (δηλαδή, doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ή σε περίπτωση αναμεταβίβασης η Τράπεζα Eurobank Α.Ε.).

Σημειώνουμε ότι ενόσω φορέας των απαιτήσεων από τη Σύμβαση είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού ERB RECOVERY DESIGANTED ACTIVITY COMPANY, η διαχείριση των απαιτήσεων από τη Σύμβαση διενεργείται από την doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε περαιτέρω ερώτημα (Ειδική Γραμμή Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 210 4847500/Επιλογή 6).

Οι όροι της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης εγγύησης) παραμένουν κατά τα λοιπά αναλλοίωτοι και ισχύουν οι τρόποι πληρωμής για τους οποίους έχετε ήδη αναλυτικά ενημερωθεί μέσω επιστολής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονικά
Αιτήματα

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Υπογραφή

ΕΙΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

Ηλεκτρονική
Πληρωμή