Ηγέτης στη Νότια Ευρώπη στη διαχείριση δανειακών χαρτοφυλακίων και ακίνητης περιουσίας.

Homepage
Homepage
Συνεισφέρουμε στη διατήρηση μιας ισορροπημένης οικονομίας και συμβάλλουμε στην ένταξη όλων στην οικονομική δραστηριότητα.
Homepage
Homepage
Ρυθμίσεις οφειλών

Βρείτε τη ρύθμιση οφειλών που σας ταιριάζει, μαζί με το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζετε

Διαθέσιμα Ακίνητα

Βρείτε ευκαιρίες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και προβολής ακινήτων altamiraproperties.gr

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης

Συνδεθείτε για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την οφειλή σας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πραγματοποιείτε γρήγορα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση οφειλών, βεβαιώσεων, εγγράφων ή άλλων αιτημάτων.

Η επικαιρότητα

Σημαντικές ενημερώσεις

Διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία
Διαχείριση πιστώσεων
120 δισεκατομμυρίων ευρώ
Εργαζόμενοι
εργαζόμενοι
~ 3.000
εργαζόμενοι
 γυναίκες
58%
γυναίκες
άνδρες
42%
άνδρες
Ανθρώπινο δυναμικό ανά χώρα
Ιταλία
33%
Ιταλία
Περιφέρεια Ελλάδας & Κύπρου
44%
Περιφέρεια Ελλάδας & Κύπρου
Ιβηρική Χερσόνησος
23%
Ιβηρική Χερσόνησος
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με το πρόγραμμα #Αξίες Ζωής υλοποιούμε ένα ευρύ πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσανατολισμένο στις ανάγκες της Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας.