Δελτίο Τύπου
Debitos και doValue ενώνουν δυνάμεις σε Ελλάδα και Κύπρο
Debitos και doValue ενώνουν δυνάμεις σε Ελλάδα και Κύπρο

Debitos και doValue ενώνουν δυνάμεις σε Ελλάδα και Κύπρο

22 Μαρτίου 2021

Η doValue, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων στην Ν. Ευρώπη και η Debitos η κορυφαία δευτερογενής ηλεκτρονική αγορά συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, επεκτείνουν την συνεργασία τους εγκαθιδρύοντας, μετά την Ιταλία, την πλατφόρμα doLook, για κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα και την Κύπρο.
 

Η doValue, Νο 1 διαχειριστής δανείων και ακινήτων για τράπεζες και επενδυτές στην Ν. Ευρώπη, ανακοινώνει την επέκταση της online πλατφόρμας συναλλαγών για Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια doLook στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την μορφή μιας αποκλειστικής συνεργασίας με την Debitos, την κορυφαία ευρωπαϊκή δευτερογενή ηλεκτρονική αγορά για μεμονωμένα δάνεια και χαρτοφυλάκια δανείων (single loans and credit portfolios).
 

Η υπάρχουσα πλατφόρμα doLook, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την doValue, θα προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των αγορών σε Ελλάδα και Κύπρο για να διευκολύνει την πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, που διαχειρίζονται τόσο η doValue όσο και άλλοι διαχειριστές , αξιοποιώντας την δοκιμασμένη τεχνολογική υποδομή που έχει ήδη αναπτύξει η Debitos, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα. Οι πελάτες της doValue και όσοι  αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα θα επωφεληθούν από την  διαθέσιμη ρευστότητα στην αγορά, δεδομένου ότι θα αποκτούν και πρόσβαση σε περισσότερους από 1.200 θεσμικούς επενδυτές από 16 χώρες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Debitos. Οι επενδυτές  θα αποκτούν αφενός πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και αφετέρου τη δυνατότητα να εκτελούν, απομακρυσμένα, due-diligence καθώς και ανάλυση των δανείων, διαχείριση δεδομένων εξ αποστάσεως, δυνατότητα διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης συναλλαγής επί των επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων. Μέσω της πλατφόρμας doLook απλοποιείται η συναλλακτική διαδικασία και συνάμα εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ρευστότητα στην δευτερογενή αγορά. 
 

Ο κ. Giovanni Castellaneta, Πρόεδρος του Ομίλου doValue, σχολιάζοντας την συνεργασία αναφέρει  “Με δεδομένα τα εξαιρετικά αποτελέσματα της doLook στην Ιταλία το 2020, η doValue επεκτείνει τώρα την συνεργασία της με την Debitos στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο αγορές στις οποίες ο Όμιλός μας επενδύει. Θεωρούμε ότι η doLook θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε αυτές τις αγορές, παρέχοντας απλοποίηση και προτυποποίηση των συναλλακτικών διαδικασιών και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα για την δευτερογενή αγορά». 
 

Ο κ. Timur Peters, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Debitos, δήλωσε: “Είμαι ευτυχής καθώς έναν μόλις χρόνο μετά, αυτή η επιτυχημένη συνεργασία επεκτείνεται τώρα σε νέες αγορές. Η Debitos έχει βρει στην doValue έναν μοναδικό συνεργάτη, οι στόχοι και οι αξίες του οποίου συμπίπτουν με τις δικές μας, μέσω του συνδυασμού νέων τεχνολογιών και ουσιαστικής, αξιόπιστης εμπειρία». 
 

Η συνεργασία μεταξύ των εταιρειών doValue και Debitos ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 με την ίδρυση της doLook στην Ιταλία. Στο τέλος του 2020 είχαν γίνει περισσότερες από 10.000 συναλλαγές δανείων στην doLook. Οικοδομώντας πάνω στην επιτυχημένη εμπειρία, η συνεργασία επεκτείνεται τώρα σε νέες αγορές, την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου η doValue είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων με €37 δισ. υπό διαχείριση. 
 

Μέσω αυτής της συνεργασίας η doValue βελτιστοποιεί τις εργασίες της στη δευτερογενή αγορά στην Ελλάδα και την Κύπρο έχοντας αυξημένο ενδιαφέρον για συναλλαγές Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στη δευτερογενή αγορά και την δομική ανάγκη για λειτουργία, απομακρυσμένα, σε ψηφιακό περιβάλλον. Η ελληνική αγορά συναλλαγών δανείων έχει αυξηθεί αισθητά και ξεκίνησε το 2021, ήδη με δύο πολύ μεγάλες συναλλαγές. 
 

doValue S.p.A.

Η doValue, πρώην doBank S.p.A., είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης (servicer) στην Ν. Ευρώπη με δραστηριότητα στους τομείς διαχείρισης πιστώσεων και ακίνητης περιουσίας για τράπεζες και επενδυτές. Με παρουσία στην Ιταλία, την Ισπανία, την  Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, η  doValue έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην αγορά και διαχειρίζεται σχεδόν €160 δισ. περιουσιακών στοιχείων (gross book value) με περίπου 3.200 εργαζομένους, παρέχοντας σε μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών: Ειδική διαχείριση χαρτοφυλακίων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, UTPs, διαχείριση χαρτοφυλακίων σε αρχικό στάδιο καθυστέρησης (early arrears and performing positions, υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (real estate servicing), master servicing, ανάλυση δεδομένων και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η doValue είναι εισηγμένη στο MTA (Mercato Telematico Azionario) υπό την διαχείριση του Borsa Italiana S.p.A. και συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης της  Altamira Asset Management και της doValue Greece, κατέγραψε προκαταρκτικά ακαθάριστα έσοδα το 2020 της τάξης των €418 εκατ. και EBITDA, (ex non-recurring items) της τάξης των €125 εκατ. 
 

Debitos

Η Debitos είναι η κορυφαία δευτερογενής ηλεκτρονική αγορά χρέους που διευκολύνει τις εταιρείες, τις τράπεζες και τα funds να πουλήσουν δάνεια στην αγορά μέσω της ανοικτής, διαφανούς online πλατφόρμας συναλλαγών που βασίζεται στους πλειστηριασμούς. Η πλατφόρμα αξιοποιεί την ψηφιοποίηση της συνολικής διαδικασίας πώλησης και μπορεί να περιορίσει τον προσδοκώμενο χρόνο διάθεσης στις 3-8 εβδομάδες σε σύγκριση με τους 3 – 6 μήνες της παραδοσιακής διαδικασίας. Η Debitos ιδρύθηκε στην Φρανκφούρτη το 2010 και από τότε έχει κάνει συναλλαγές, επιτυχώς για περισσότερα από 640.000 δάνεια σε 16 χώρες. Μέχρι τώρα περισσότεροι από 1.200 επενδυτές από όλη την Ευρώπη έχουν εγγραφεί στην Debitos.