Δελτίο Τύπου
COVID-19: Μέτρα στήριξης από την doValue Greece
COVID-19: Μέτρα στήριξης από την doValue Greece

COVID-19: Μέτρα στήριξης από την doValue Greece

10 Νοεμβρίου 2020

H doValue Greece, No 1 Διαχειριστής Δανείων & Ακινήτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευθύνης που έχει αναλάβει για τη διαχείριση του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, αλλά και την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των δανειοληπτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πανδημική κρίση, έλαβε από την αρχή, πλήθος μέτρων, ώστε να ανταποκριθεί στις διευρυμένες ανάγκες που αντικειμενικά δημιουργούνται.
 

Προκειμένου να στηρίξει τόσο τα ελληνικά νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις στη δύσκολη αυτή συγκυρία, από την αρχή του χρόνου μέχρι και τέλος Οκτωβρίου 2020 έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις ύψους €1,8 δις, σε περισσότερα από 43.000 δάνεια για όλα τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται και περίπου 7.000 δάνεια που διευθετήθηκαν με λύσεις άφεσης χρέους.
 

Από τις ρυθμίσεις αυτές €1,6 δις (88%) αφορούν σε δάνεια φυσικών προσώπων – νοικοκυριών και €200 εκ (12%) σε δάνεια επιχειρήσεων κατά κύριο λόγο μικρών και μεσαίων.
 

Επιπλέον, ειδικά στα νοικοκυριά & τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον covid-19 υλοποιήθηκε ευρύ πρόγραμμα αναστολής της καταβολής δόσεων δανείων και ειδικότερα, 86.000 δάνεια ετέθησαν σε καθεστώς αναστολής.
 

Παράλληλα σημειώνεται, πως περίπου 50.000 δανειολήπτες με περισσότερα από 52.000 δάνεια εντάχθηκαν στο «Πρόγραμμα Γέφυρα» του ελληνικού Δημοσίου ώστε να επωφεληθούν από τη δυνατότητα επιδότησης των δόσεων των δανείων τους εφόσον επρόκειτο για χρηματοδοτήσεις με προσημείωση την κύρια κατοικία τους.
 

Πέραν των ενεργειών που αφορούν στη διαχείριση του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους άνω των €30 δις, η doValue με απασχολούμενο προσωπικό 1000 εργαζομένων στην Ελλάδα, έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια τους.
 

Ενδεικτικά, εφαρμόζει υψηλό πέραν των επιβαλλόμενου από την Πολιτεία- ποσοστό τηλεργασίας στους χώρους εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.
 

Διενήργησε test covid και εφάρμοσε 15ημερη τηλεργασία σε όλο το προσωπικό μετά την επιστροφή τους από τις θερινές διακοπές.
 

Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει αυστηρά όλα τα μέτρα/πρωτόκολλα προστασίας και περιορισμού της μετάδοσης (αποστάσεις, δωρεάν διανομή μασκών και αντισηπτικών, απολυμάνσεις, εγκατάσταση ειδικών φίλτρων σε ασανσέρ, τοποθέτηση θερμοκαμερών για θερμομέτρηση προ της εισόδου στους χώρους εργασίας, απαγόρευση φυσικών συναντήσεων, κλπ).
 

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της εταιρείας, διενεργείται εθελοντικός εμβολιασμός κατά της γρίπης για όσους εργαζομένους ενδιαφέρονται και δικαιούνται με βάση την σχετική οδηγία της πολιτείας.
 

Τέλος, παρέχονται σε μόνιμη βάση ιατρικές συμβουλές και εξετάσεις από τον ιατρό εργασίας της εταιρείας.
 

Η doValue Greece με απόλυτη συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία και η κοινωνία, συνεχίζει να συνδράμει στην στήριξη τόσο των πελατών της -δανειολήπτες και επενδυτές – όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της, με όλα τα διαθέσιμα μέσα και με βιώσιμες πρωτοβουλίες και λύσεις.