Δελτίο Τύπου
Η Eurobank FPS μετονομάζεται σε doValue Greece
Η Eurobank FPS μετονομάζεται σε doValue Greece

Η Eurobank FPS μετονομάζεται σε doValue Greece

22 Ιουνίου 2020

Σε εφαρμογή των από 19/12/2019 συμφωνιών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (“Eurobank”) με την εταιρία doValue S.p.A. (“doValue”), μεταξύ των οποίων και η πώληση του 80% των μετοχών της Eurobank Financial Planning Services S.A. (“FPS”), και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής στις 5 Ιουνίου 2020, η Eurobank FPS μετονομάζεται σε doValue Greece.
 

Η Eurobank και η doValue έχουν συνάψει στρατηγική συμφωνία διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ετών, με βάση την οποία η Τράπεζα αναθέτει στην doValue Greece τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και τη διαχείριση όλων των δανείων της Τράπεζας σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών. Περαιτέρω των χαρτοφυλακίων της Τράπεζας η doValue Greece θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο Pillar, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη συναλλαγή Significant Risk Transfer (SRΤ) στην Ελλάδα, το χαρτοφυλάκιο Cairo, το οποίο μέχρι στιγμής αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή τιτλοποίησης στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, καθώς και άλλα χαρτοφυλάκια  τρίτων  επενδυτών. Από το σύνολο των 7 υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων που ξεπερνάει σε αξία τα 26 δισ. ευρώ, περίπου το 40% αφορά στην Eurobank ενώ το υπόλοιπο 60% αφορά σε άλλους διεθνείς επενδυτές.
 

Η doValue Greece απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους  συνολικά, από τους οποίους οι 400 περίπου μετακινήθηκαν οικειοθελώς από τη Eurobank.
 

Ο εκτελεστικός Πρόεδρος, κ. Θεόδωρος Καλαντώνης δήλωσε: «H doValue με την ηγετική θέση της στη Διαχείριση Δανείων και Ακινήτων στην ελληνική αγορά και τη συμμετοχή της στον όμιλο doValue, πρωτοπόρο του κλάδου πανευρωπαϊκά, αποτελεί ένα κόμβο ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο ρόλος μας είναι να συμβάλουμε στην εξυγίανση της οικονομίας και την προσαρμογήτ ου χρηματοπιστωτικού συστήματος στις σύγχρονες ανάγκες, πρωταγωνιστώντας στον τρίτο πυλώνα του. Με διαφάνεια, αξιοπιστία και επαγγελματισμό, ανοίγουμε νέους δρόμους στους τομείς της δραστηριότητάς μας και δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, τους πελάτες και τους επενδυτές μας»
 

Όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Τάσος Πανούσης, «Μπροστά μας ανοίγεται μια νέα εποχή. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε την «εταιρεία πρότυπο» στη Διαχείριση Δανείων και Ακινήτων. Εισάγουμε και αξιοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές και δημιουργούμε νέες προοπτικές σταθερά προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα. Διαθέτουμε το αναγκαίο μέγεθος, ισχυρούς μετόχους, τεχνογνωσία και προπάντων το ανθρώπινο δυναμικό μας, όλες δηλαδή τις προϋποθέσεις που συνδιαμορφώνουν την αγορά. Θέτουμε υψηλούς στόχους, ενισχύουμε τις ορθές συμπεριφορές και ανταμείβουμε τις εξαιρετικές επιδόσεις, συνθέτοντας το DNA της doValue».
 

Η Eurobank FPS ιδρύθηκε το 2006, ως θυγατρική του Ομίλου Eurobank, και από τον Μάρτιο του 2017 έχει λάβει άδεια Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, από την οποία και εποπτεύεται. Σε διαρκή αναπτυξιακή πορεία, έχει αναδειχθεί στη μεγαλύτερη, σε συνολικό ύψος δανείων υπό διαχείριση, εταιρεία του κλάδου  στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας συμβάσεις διαχείρισης με διεθνείς επενδυτές και παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, συμβουλευτικών (Advisory, Due Diligence, Underwriting), διαχείριση δανείων (Debt Servicing) και διαχείριση ακινήτων (REO).
 

Η doValue είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης (servicer) στη Νότια Ευρώπη, με δραστηριότητα στους τομείς της διαχείρισης δανείων και ακίνητης περιουσίας, που προέρχονται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών. Με την ενσωμάτωση της doValue Greece στον όμιλο, σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 162 δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα, με βαθιά γνώση κάθε είδους πιστωτικών ανοιγμάτων σε όλες τις φάσεις του κύκλου τους.