Δελτίο Τύπου
Νέα οργανωτική δομή του ομίλου doValue
Νέα οργανωτική δομή του ομίλου doValue

Νέα οργανωτική δομή του ομίλου doValue

04 Αυγούστου 2020


Ρώμη, 3 Αυγούστου 2020 – Η doValue S.p.A. (η “Εταιρεία”, “doValue” ή ο “Όμιλος”) ανακοινώνει το νέο σχεδιασμό της οργανωτικής της δομής, με στόχο, να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το βελτιωμένο διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ο οποίος σε χρονικό διάστημα μόλις τριών (3) ετών από την είσοδο του στο Χρηματιστήριο, εξελίχθηκε από κορυφαίο παίκτη στην ιταλική αγορά των NPL, σε κύριο διαχειριστή δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη, καθώς και να επιταχύνει την πραγματοποίηση εσόδων και συνεργειών κόστους.
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Andrea Mangoni, διατηρεί την ηγεσία της οργανωτικής δομής της doValue, εποπτεύοντας τις ακόλουθες εργασίες και λειτουργίες:

  • Η θέση του επικεφαλής στους τομείς Στρατηγικής Αγοράς και Ανάπτυξης Εργασιών (Chief Market Strategy & Business Development), ανατίθεται στον κ. Julian Navarro - CEO της Altamira Asset Management – ο οποίος αναλαμβάνει την εμπορική στρατηγική του Ομίλου στη Νότια Ευρώπη.
  • Η κ. Manuela Franchi - CFO της doValue – αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιχειρησιακών Λειτουργιών (General Manager Finance & Operations) και ηγείται, μεταξύ άλλων, των λειτουργιών στους τομείς, Finance, Administration & Control, Operations, IT, Human Resources, Transformation Projects του Ομίλου.
  • Η θέση του Country Manager για την Ιταλία, ανατίθεται, μεταβατικά, στον κ.Andrea Mangoni - CEO της doValue – που θα ηγείται των εργασιών και της ανάπτυξης τους στην ιταλική αγορά.
  • Η θέση του Region Manager για την Ιβηρική, ανατίθεται, μεταβατικά, στον κ. Julian Navarro - CEO της Altamira Asset Management – που θα ηγείται των εργασιών και της ανάπτυξης τους στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
  • Η θέση του Region Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο, ανατίθεται στον κ. Θεόδωρο Καλαντώνη – Εκτελεστικό Πρόεδρο της doValue Greece – ο οποίος θα ηγείται των εργασιών και της ανάπτυξης τους στην Ελλάδα και την Κύπρο.
  • H θέση του Γενικού Συμβούλου (General Counsel), ανατίθεται στην κ. Sara Paoni – Γενική Σύμβουλο της doValue – ως επικεφαλής νομικών υποθέσεων, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικών υποθέσεων του Ομίλου (Head of the Group Legal, Compliance & Corporate Affairs Functions).
     

Η νέα οργανωτική δομή αξιοποιεί το ταλαντούχο δυναμικό της doValue, απλοποιεί την διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ομίλου, βασίζεται στην τοπική εξειδίκευση που έχει στηρίξει την ανάπτυξη της doValue μέχρι σήμερα και δημιουργεί έναν πιο άμεσο συντονισμό κρίσιμων διαδικασιών, όπως η Ανάπτυξη Εργασιών και οι Εταιρικές λειτουργίες, σε ολόκληρο τον Όμιλο