Δελτίο Τύπου
doValue: Μαζί βρίσκουμε λύση – τώρα και ψηφιακά
doValue: Μαζί βρίσκουμε λύση – τώρα και ψηφιακά

doValue: Μαζί βρίσκουμε λύση – τώρα και ψηφιακά

04 Απριλίου 2022

Η doValue,  No 1 Διαχειριστής δανείων & ακινήτων  στην Ελλάδα, με κύριο στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των οφειλετών, εξελίσσεται αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή εποχή και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη.
 

Με την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα τεχνολογίας και καινοτομίας να είναι επιτακτική, η doValue Greece εισέρχεται δυναμικά σε μία νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού και παρέχει στους συναλλασσόμενους με αυτή οφειλέτες πλέον μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες προκειμένου:
 

  • να έχουν πρόσβαση σε απαντήσεις για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την οφειλή τους και τις δυνατότητες ρύθμισης αυτής, καθώς και
  • να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα ρύθμισης της οφειλής τους, γρήγορα, άμεσα, χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.
     

Με βασικό μήνυμα το «Μαζί βρίσκουμε λύση» να διέπει όλη τη φιλοσοφία εξυπηρέτησής της, η doValue Greece υιοθετεί μια πιο προσωποποιημένη επικοινωνία και συνεργασία με τον οφειλέτη και σηματοδοτεί μία νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από την άμεση επαφή με το πρόβλημα κάθε συναλλασσόμενου, όχι από την πλευρά του προβλήματος αλλά από την πλευρά της λύσης.
 

Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης, η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο website  (www.dovaluegreece.gr) με σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον, όπου κάθε οφειλέτης  θα μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις προσφερόμενες λύσεις ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης οφειλών του και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα αιτήματά του.
 

Ενδεικτικά μέσα σε ένα ευρύ φάσμα e-Υπηρεσιών, προσφέρονται μεταξύ άλλων:
 

e-Ρύθμιση Οφειλής - Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος Ρύθμισης

Υποβολή αιτήματος ρύθμισης οφειλής, από όπου και αν βρίσκεται ο οφειλέτης χωρίς αναμονή, σε λίγα μόλις βήματα, ολοκληρώνοντας τις ενέργειες που απαιτούνται για ρύθμιση, ενδεικτικά την καταχώρηση επιθυμητής δόσης ρύθμισης, την επισύναψη των εγγράφων που απαιτούνται για την αξιολόγηση και υλοποίηση του αιτήματος ρύθμισης, κλπ.
 

e-Signature-Ηλεκτρονική Υπογραφή Ρύθμισης

Μέσω της υπηρεσίας e-Signature ο οφειλέτης ολοκληρώνει γρήγορα την υπογραφή της σύμβασης ρύθμισης της οφειλής του από όπου και αν βρίσκεστε με ένα κλικ, εύκολα και με ασφάλεια. Επικοινωνεί απευθείας με εκπρόσωπο της εταιρείας και, αφού λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του (e-mail) το link  για την ηλεκτρονική υπογραφή της σύμβασης ρύθμισης, με χρήση κωδικού μίας χρήσης (ΟΤΡ) , ολοκληρώνει άμεσα τη ρύθμισή του, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει σε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης. επίσης, λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικά αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης ρύθμισης.
 

e-Payment – Ηλεκτρονική πληρωμή

Με την νέα online υπηρεσία e-Payment, μετά από επικοινωνία με εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οφειλέτης λαμβάνει email με αίτημα πληρωμής στο οποίο αναφέρεται ο κωδικός και το ποσό πληρωμής. Η πληρωμή πραγματοποιείται με έγκυρο και ασφαλή τρόπο με ανώτατο όριο κάθε συναλλαγής το ποσό των 2.000€, χωρίς προμήθεια.
 

Online Advisor – Επικοινωνία με εξειδικευμένο εκπρόσωπο

O online Advisor παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγκεκριμένο εκπρόσωπο της εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικού ραντεβού που ορίζεται κατά την τηλεφωνική επαφή του οφειλέτη με εκπρόσωπο της doValue Greece και παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
 

e-KYC «Γνώρισε τον πελάτη σου» - Ηλεκτρονική επικαιροποίηση στοιχείων ταυτοποίησης

Επικαιροποίηση στοιχείων ταυτοποίησης του οφειλέτη μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν καταχώρησης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος.
 

e-Δικαιολογητικά - Ηλεκτρονική Αποστολή Δικαιολογητικών

Ο οφειλέτης επισυνάπτει ηλεκτρονικά, δικαιολογητικά που σχετίζονται με την οφειλή του.
 

e-Έντυπα - Ηλεκτρονικά Πρότυπα εντύπων για θέματα σχετικά με οφειλές.

Διαθέσιμα πρότυπα εντύπων που σχετίζονται με τη διαχείριση της οφειλής, όπως ενδεικτικά εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου, ρυθμίσεις οφειλής σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, υποβολή ένστασης στο πλαίσιο του ως άνω Κώδικα, καθώς και έντυπα που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών.
 

e-Αιτήματα κατηγοριών.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για ενημέρωση οφειλής, λήψης βεβαιώσεων οφειλής, εξόφλησης, καταβολών, τόκων, χορήγηση κίνησης λογαριασμού, πληροφοριών ύψους δόσης / λογαριασμού, ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος άρσης προσημείωσης υποθήκης, καθώς και αντικατάστασης και ανανέωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 

Προσωποποιημένες προτεινόμενες λύσεις ρύθμισης οφειλών

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό κύκλωμα στον ιστότοπο της εταιρείας (dovaluegreece.gr) παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να λαμβάνει προσωποποιημένες λύσεις για τη ρύθμιση της οφειλής του προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

Η doValue Greece στέκεται δίπλα στις ανάγκες των οφειλετών προκειμένου να εισάγει μία νέα προοπτική στην εξυπηρέτησή τους, προσφέροντας άμεσες λύσεις με τα πιο σύγχρονα και καινοτόμα ψηφιακά μέσα.