Δελτίο Τύπου
Έναρξη αποκλειστικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου “PROJECT ICON” στην Ελλάδα από την doValue
Έναρξη αποκλειστικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου “PROJECT ICON” στην Ελλάδα από την doValue

Έναρξη αποκλειστικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου “PROJECT ICON” στην Ελλάδα από την doValue

15 Φεβρουαρίου 2021

Η doValue Νο 1 διαχειριστής δανείων και ακινήτων για τράπεζες και επενδυτές στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάπτωσης του χαρτοφυλακίου γνωστού ως “Project Icon, μη εξυπηρετούμενων δανείων με συνολικές απαιτήσεις ύψους σχεδόν €2,6 δισ., στα συστήματά της και την έναρξη της αποκλειστικής διαχείρισης του. Το χαρτοφυλάκιο προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα και αποτελείται κυρίως από εξασφαλισμένα δάνεια μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, από περισσότερους από 1.500 οφειλέτες ανά την Ελλάδα.

Η doValue υπέγραψε συμφωνία διαχείρισης με την Bain Capital Credit, ενός κορυφαίου, διεθνώς, credit specialist, ο οποίος απέκτησε το χαρτοφυλάκιο ICON. Σήμερα, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το σύνολο των συστημικών διαδικασιών, η doValue Greece αναλαμβάνει πλέον ενεργά την διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου, εφαρμόζοντας ένα ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών

Η doValue είναι η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης (servicer) στη Νότια Ευρώπη, με δραστηριότητα στους τομείς της διαχείρισης δανείων και ακίνητης περιουσίας, που προέρχονται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών. Με την ένταξη της doValue Greece στον όμιλο, σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 162 δισ. ευρώ σε δάνεια και ακίνητα, με βαθιά γνώση κάθε είδους πιστωτικών ανοιγμάτων σε όλες τις φάσεις του κύκλου τους.