Πρόγραμμα Γέφυρα

Επιδότηση δόσεων για δάνεια πληγέντων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία

Πρόγραμμα Γέφυρα: Επιδότηση δόσεων για δάνεια πληγέντων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία
Πρόγραμμα Γέφυρα: Επιδότηση δόσεων για δάνεια πληγέντων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία


Στηρίζουμε και διευκολύνουμε τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση του Covid-19.

Συμμετέχουμε στο νέο Πρόγραμμα Γέφυρα του Ελληνικού Δημοσίου, που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους και επιδοτεί τις δόσεις δανείων που έχουν δοθεί με προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας σε ιδιώτες και επαγγελματίες δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα). Σας βοηθάμε να αντεπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις σας, ακόμη κι αν το δάνειό σας είναι σε καθυστέρηση ή καταγγελία.

Το Πρόγραμμα Γέφυρα έχει διάρκεια έως και 9 μήνες. Η επιδότηση είναι κλιμακούμενη ανά τρίμηνο και φτάνει έως και το 90% της δόσης ή έως τα 600€ ανά δόση.
 

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα έληξε στις 31.10.2020. Η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών μη εξυπηρετούμενων ή/και καταγγελμένων δανείων παρατείνεται έως και τις 31.03.2021, σύμφωνα με παράταση που τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2021.