Επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης

Επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης
Επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης

Είναι κανονιστική υποχρέωσή μας να τηρούμε πλήρη και ορθά στοιχεία και δικαιολογητικά για κάθε οφειλέτη.

Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστείτε εάν είστε νομικό πρόσωπο.

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση, ενημερωθείτε για την επικαιροποίηση στοιχείων οφειλετών που είναι φυσικά πρόσωπα.